Jak zostać traderem? 1 zasada, której potrzebujesz, aby odnieść sukces w tradingu

Jak zostać traderem?

Jedyna zasada, której potrzebujesz, aby zacząć odnosić sukcesy jako trader...

Rozwój tradera to droga przez mękę. Rynek uderza po kolei we wszystkie słabości techniczne i psychologiczne jakie mamy. Wywołuje straty i bolesne emocje.

Przez nieprzygotowanie techniczne rozumiem tu szersze przygotowanie do tradingu: w szczególności do zarzadzania nagłymi sytuacjami jakie mogą się zdarzyć na rynku. Większość traderów zaczyna od skupienia na obietnicy, jaką dają rynki i ani nie chce ani nie potrafi, ani nie uważa że jest ważne: że rynki mogą szybko zabrać każde pieniądze.

To zwykle pierwsza bolesna lekcja. A po niej przychodzą następne, z tym, że bardzo duża część z nich jest… moim zdaniem niepotrzebna. Szczególnie tych najboleśniejszych, bo one mogą złamać karierę każdego tradera.

Brak przygotowania prowadzi do strat i bólu psychicznego, te w zależności od sytuacji mogą prowadzić do prób revenge trading skąd już prosta droga do jeszcze większych strat i margin call.

Rozwiązaniem jest: odpowiednie przygotowanie

Forex Institute - jak zostac traderem

Co decyduje o sukcesie w tradingu?

Jednym z sekretów skutecznego tradingu są specyficzne strategie zarządzania swoim stanem emocjonalnym stosowane przez profesjonalnych traderów. Takich strategii nie mają poczatkujący traderzy, nie mają ich również traderzy z bardzo dużym doświadczeniem – ale ze słabszymi wynikami.

Długość doświadczenia nie jest czynnikiem który bezpośrednio przekłada się na wyniki, natomiast nieobecność tych specyficznych strategii zarzadzania własnym poziomem emocji sprawia, że nawet doświadczeni stażem traderzy mają słabsze wyniki.

To może wskazywać, że właśnie te strategie mają kluczowe, krytyczne znaczenie dla długotrwałej zyskowności traderów. Oczywiście oprócz technik, metod, systemów jakie stosują do realizacji zadań tradingowych.

Cechy dobrego tradera

Na najlepszych traderów możemy spojrzeć w dwóch perspektywach: pojedynczej sesji oraz długiego okresu – miesięcy, kwartałów i lat.

W czasie sesji mental toughness tradera możemy ocenić poprzez szybkość z jaką wychodzi ze strat i błędów oraz szybkość i sprawność w podejmowaniu dobrych decyzji w warunkach ryzyka, presji, stresu, niepewności, a często chaosu informacyjnego. Nie bez znaczenia jest wysoki stopień zdyscyplinowania najlepszych traderów – na poziomie niedostępnym dla innych traderów, którym pod wpływem stresu znika dyscyplina i zdolność do trzymania się i realizacji planu.

W dłuższym okresie najlepszych i najsilniejszych mentalnie traderów charakteryzuje odporność psychiczna na straty i duże straty, zdolność do zniesienia długich okresów strat i potem ewentualnego odrobienia ich.

W trakcie pojedynczej sesji tradingowej kluczowe dla najlepszych traderów jest:

  • stosowanie strategii zarzadzania emocjami (zupełnie innymi niż pozostali traderzy), co pozwala im zachować trzeźwość decyzji
  • dobry proces decyzyjny w rozmaitych sytuacjach, także najbardziej stresujących i niespodziewanych
  • specyfika pracy w wiodących bankach inwestycyjnych wymaga dodatkowo zdyscyplinowanej współpracy zespołowej, co obejmuje dobre umiejętności komunikacyjne
  • umiejętność „zapominania” wyników sprzed chwili i utrzymywanie skupienia na dobrych procesach decyzyjnych, co chroni przed wpadaniem w depresję, chęcią rewanżu i overconfidence, które prowadzą do skrzywienia realnego widzenia rynku i sprzyjają błędom, a dalej stratom

Jak zostać traderem zyskownym

Pokażę to na przykładzie nowego systemu, którego dobry trader dopiero się uczy.

Przygotowanie na „wszelkie ewentualności” powinno polegać na przejrzeniu kilkudziesięciu, kilkuset (to byłoby znacznie lepiej) sygnałów wstecz ze skupieniem się na tych, które wyglądały dobrze, ale w trakcie coś poszło nie tak.

W szczególności zwróćmy uwagę na:

  • większe straty,
  • dłuższe serie strat.

Czego szukać?

  • może jest jakiś czynnik, który wywołuje straty i się powtarza?
  • czy straty lub serie mają coś wspólnego ze sobą?

Jeśli tak to możemy zastanowić się jak to wyeliminować.

I z drugiej strony. Może istnieje jakiś czynnik który powtarza się przy najlepszych zyskach? Być może warto się na nim skupić, nawet jeśli autor systemu go pominął lub o tym nie wiedział.

Weź pod uwagę, że kilka czynników może w przyszłości wystąpić wspólnie i np. wywołać na rynku panikę, ruch znacznie większy, a więc znacznie większe zagrożenie stratą.

Oprócz przygotowania „technicznego” (znajomość systemu i rynków) mamy jeszcze przygotowanie psychiczne. Tutaj, najlepiej jest sięgnąć do tego co robią najlepsi traderzy, najlepiej Ci z najwyższej półki a więc multimilionerzy i miliarderzy. Na pewno napiszę więcej na ten temat w przyszłości.

Dobry proces decyzyjny w tradingu

Różne zadania realizowane w czasie sesji przez traderów wymagają precyzji, skupienia, umiejętności ponownego skupienia (po tym, gdy wydarzy się coś niespodziewanego, stresującego, przykrego), szybkiego reagowania na sytuacje i trzeźwego podejmowania dobrych decyzji tradingowych.

Sami zawodowi traderzy wskazują trzy kluczowe cechy w tym obszarze: agresywność, odporność na stres, dyspozycja do podejmowania ryzyka, koncentracja i szybki czas reakcji.

Zwróć uwagę, że jeśli mówimy o dobrych procesach decyzyjnych w tradingu to mamy na myśli trzymanie się pewnego planu, który analizowany post factum jest racjonalny, dobry. Tylko wtedy możemy powiedzieć, że coś jest poprawną serią decyzji tradingowych, jeśli mamy jakiś wzorzec, dobrą praktykę, do której można się odwołać. Te praktyki płyną oczywiście z doświadczenia, to najlepsze praktyki postępowania wypracowane dla różnych sytuacji.

Dobre praktyki to jedna warstwa procesu decyzyjnego w tradingu, ale jest jeszcze druga. Ta druga umożliwia systematyczne podejmowanie prawidłowych decyzji – to warstwa osobistych strategii zarzadzania procesami emocjonalnymi.

Kluczową role odgrywa tu umiejętność postępowania z osobistym poziomem stresu u tradera. Silny stres osłabia sprawność intelektualną, bardzo silny może zmniejszyć tę sprawność np. do 20-30% . Nie o 30% tylko do 20-30% naszej normalnej sprawności.

Ma to krytyczne znaczenie, ponieważ pod wpływem silnego stresu tracimy zdolność trzeźwego myślenia, trzeźwego osądu sytuacji. W sytuacji kiedy od pojedynczej decyzji tradingowej mogą zależeć miliony zysków bądź strat utrzymanie trzeźwości osądu i umiejętność trzymania się „najlepszych praktyk” ma krytyczne znaczenie.

Co jeszcze?

Zapytasz pewnie, a co z dyscypliną, systemem, a studia finansowe?

Dyscyplina jest potrzebna, ale to o wiele za mało. Ważnejsza jest Mental Toughness, bo to dzięki niej masz szanse na zbudowanie dyscypliny.

System jest bardzo ważny, ale w tym kontekscie drugorzędny. Nie opanujesz nawet najlepszego systemu, jeśli nie opanujesz… siebie 🙂

Studia nie są potrzebne, chyba że pytasz, jak zostać traderem profesjonalnym? Tu najlepsze fundusze wymagają con. 1 doktoratu z… nauk ścisłych (najlepiej matematyka i fizyka). Ale to temat na inny tekst.

O tym, jak zostać traderem zapewne jeszcze nie raz napiszę. Jeśli jesteś subskrybentem newslettera to co jakiś czas dostaniesz maila onowych postach. Jeśli nie jesteś, dołącz do nas poniżej!

DARMOWY DOSTĘP DLA SUBSKRYBENTÓW NEWSLETTERA - wideo

Jak rozpoznać, że system jest dobry?

Szkolenia dla Traderów

Książki i Szkolenia Tradingowe w Forex Institute to najlepsze przetestowane praktyki na temat sukcesu w tradingu. Oparte o doświadczenie wybitnych traderów na Świecie, z którymi mieliśmy przyjemność pracować. Tu uczysz się od najlepszych.

5 Prostych Zasad Wyznaczania Trendów. Tutaj masz okazję poznać 5 zasad trendowych, które pozwolą Ci określić trend bez najmniejszych wątpliwości i wybierać wyłącznie najlepsze pozycje na rynkach. Sprawdź Szczegóły…

Top Investor 2.0. Celem kursu jest, abyś został Top Inwestorem z wiedzą i narzędziami najlepszych traderów! Tu znajdziesz odpowiedź na pytanie: Jak mogę osiągnąć i utrzymać trwałe rezultaty, które będę tylko powiększać? Sprawdź Szczegóły…

Mental Toughness I. To szkolenie poprzez naukę panowania nad stresem i emocjami dopadającymi Cię na rynku i po grze, pomoże Ci ustabilizować zyski, zmniejszyć straty, szybciej stabilnie zarabiać i chronić swój komfort psychiczny. Sprawdź Szczegóły…

➤ NOWE: Mental Toughness II. Zupełnie nowe, efekt kilkuletniej pracy, badań i rozmów. Będzie szczególnie użyteczne dla średnio i zaawansowanych traderów. Jeśli chcesz ustabilizować swój tradig, wskoczyć na wyższy poziom, podkręcić wyniki w pracy – to będzie materiał dla Ciebie. Sprawdź Szczegóły…