Category: AI w tradingu

Już jest NOWY numer magazynu New City Trader!

Jednym z najważniejszych wyzwań dla traderów i funduszy jest utrata przewagi. W obiecanym artykule „Najniżej wiszący owoc 2” opisuję jak myśleć o utrzymaniu i rozbudowie przewagi w niewielkim funduszu. To w tej chwili jeden z najgorętszych tematów w tradingu detalicznym i funduszowym. Bierze się z konieczności, traderzy coraz częściej zauważają, że ich systemy przestają działać, nie działają jak kiedyś, nie ma płynności (to znaczy wejście w pozycję wywołuje silne ruchy przeciwne). Rozwiązaniem tego problemu jest strategia stosowana przez największe i najbogatsze fundusze: budowa przewagi wzdłuż całego procesu inwestycyjnego. Napiszę o tym więcej w przyszłości, bo automatyzacja tradingu i zwiększone użycie narzędzi AI będzie jeszcze powiększało ten problem.

Na marginesie dodam tylko, że jakby niepostrzeżenie zmienił się model zyskownego funduszu i traderom detalicznym przybyła potężna konkurencja. Fundusz, który stosuje nowe rozwiązania w ubiegłym roku zarobił 16 miliardów dolarów na ciężkim rynku, gdy 20 najbardziej zyskownych funduszy zarobiło 22 miliardy. To nie pomyłka, jeden fundusz z dwudziestu (Citadel) zarobił ponad 72% tego co zarobiło 20 najlepszych. Artykuł o tym przygotuję wkrótce, to jest coś co zostanie z nami na dłużej.

Po sukcesie modelu Citadel cała branża inwestycyjna zacznie go naśladować. W ciągu czterech – pięciu lat nowy model może pojawić się w 40 -50% funduszy. Ten model wygrywa wyścig o gotówkę klientów. Daje stabilne, duże zyski przy mniejszym ryzyku. Nowe zespoły mają lepsze strategie, pełniejszy obraz rynku, potrafią szybciej znaleźć i wykorzystać do maksimum najlepsze sygnały. W efekcie dla pozostałych graczy rynkowych zostaje niewiele płynności do wykorzystania.

Najgorętszym tematem na świecie jest aktualnie ChatGPT. Zrobiłem z nim wywiad na temat w jaki sposób możemy go wykorzystać w podejmowaniu decyzji inwestycyjnych. To pierwsze ogólnodostępne AI, z którym można prowadzić konwersacje. Prawdziwy przełom, na miarę poprzednich trzech rewolucji przemysłowych.

 

Dziś, nie do końca jeszcze mamy świadomość, jak bardzo ten wynalazek zmieni nas, biznes, finanse, nasze społeczeństwa i państwa. AI przejdzie przez kilka faz rozwoju (będzie o tym dużo w przyszłych magazynach): pierwsza faza to AI, jako narzędzie (obecna), druga to AI jako współpracownik. W duchu tego drugiego podejścia jest zrobiony wywiad, zaczynajmy się przyzwyczajać.

ChatGPT pojawił się trochę z zaskoczenia. Nie sądziłem że nadejdzie tak szybko. Zachęcam do zabawy nim, nie na co dzień ma się do czynienia z zabawką za dziesięć miliardów dolarów.

W niecałą godzinę udzielił mi wywiadu na blisko 30 stron (nie wszystkie weszły do magazynu, całość jest w osobnym dodatku).

Z Chat-em jest też związany kolejny artykuł „ChatGPT: W USA zaczyna się nowa gorączka złota i Polacy mogą z niej skorzystać”. Opisuję w niej historię tego, jak zupełnym przypadkiem wziąłem udział w konkursie na projekt amerykańskiej agencji DARPA.

Konsekwencje tego co obecnie dzieje się w USA są potężne: zmienią sposób w jaki będziemy się uczyć, kształcić i dokształcać do nowej pracy. Sam projekt to budowa zupełnie nowego serwisu szkolenia pracowników przy wykorzystaniu narzędzi AI. To coś, co aktualnie powstaje i o czym będzie głośno za kilka lat. Miałem unikalną możliwość towarzyszyć pomysłowi i projektowi od samego początku.

– dr Dariusz Świerk, Naczelny

Pobierz najnowszy numer za darmo! Pobierz TUTAJ!

Szkolenia dla Traderów

Książki i Szkolenia Tradingowe w Forex Institute to najlepsze przetestowane praktyki na temat sukcesu w tradingu. Oparte o doświadczenie wybitnych traderów na Świecie, z którymi mieliśmy przyjemność pracować. Tu uczysz się od najlepszych.

5 Prostych Zasad Wyznaczania Trendów. Tutaj masz okazję poznać 5 zasad trendowych, które pozwolą Ci określić trend bez najmniejszych wątpliwości i wybierać wyłącznie najlepsze pozycje na rynkach. Sprawdź Szczegóły…

Top Investor 2.0. Celem kursu jest, abyś został Top Inwestorem z wiedzą i narzędziami najlepszych traderów! Tu znajdziesz odpowiedź na pytanie: Jak mogę osiągnąć i utrzymać trwałe rezultaty, które będę tylko powiększać? Sprawdź Szczegóły…

Mental Toughness I. To szkolenie poprzez naukę panowania nad stresem i emocjami dopadającymi Cię na rynku i po grze, pomoże Ci ustabilizować zyski, zmniejszyć straty, szybciej stabilnie zarabiać i chronić swój komfort psychiczny. Sprawdź Szczegóły…

➤ NOWE: Mental Toughness II. Zupełnie nowe, efekt kilkuletniej pracy, badań i rozmów. Będzie szczególnie użyteczne dla średnio i zaawansowanych traderów. Jeśli chcesz ustabilizować swój tradig, wskoczyć na wyższy poziom, podkręcić wyniki w pracy – to będzie materiał dla Ciebie. Sprawdź Szczegóły…

⚠⚡Wywiad z ChatGPT o Tradingu

W

ywiad ChatGPT-4 na temat tradingu, dla uproszczenia, ma formę rozmowy z żywą osobą. Rozwój AI przejdzie przez kilka etapów, z których dwa pierwsze to: traktowanie AI jako narzędzia i traktowanie AI jako współpracownika. To drugie rozumiemy – traktowanie jako asystenta lub współpracownika w pracy. W tym duchu prowadzona jest rozmowa, to nas czeka w niedalekiej przyszłości praktycznie w każdej dziedzinie pracy i życia osobistego.

Podczas rozmowy wielokrotnie zadaję pytania dotyczące interesujących mnie pojęć. Trzeba wziąć pod uwagę, że czasami odpowiedzi mogą być nieprawdziwe (zdarza się), a żeby skorzystać z kodu (jest przykład kodu, który podał) nie wystarczy go skopiować. Aby to zadziałało trzeba dużo wiedzieć o architekturze programów i samym programowaniu.

A teraz rozmowa...

W jaki sposób można ChatGPT-4 wykorzystać w przygotowaniu lub podejmowaniu decyzji inwestycyjnych na rynkach akcji i walut?

ChatGPT-4, będący zaawansowanym modelem językowym opartym na architekturze GPT-4, może być wykorzystany w różnych aspektach przygotowania i podejmowania decyzji inwestycyjnych na rynkach akcji i walut.

1. Analiza sentymentu: ChatGPT-4 może analizować wiadomości, artykuły i posty w mediach społecznościowych, aby określić ogólny sentyment rynkowy w stosunku do poszczególnych spółek, sektorów lub walut, co może pomóc inwestorom w wyborze odpowiednich instrumentów do inwestowania.
2. Prognozowanie cen: Model może być wykorzystany do analizy historycznych danych cenowych, wskazując możliwe trendy i kierunki cen na przyszłość, co może być użyteczne dla inwestorów przy podejmowaniu decyzji o inwestycjach krótko- i długoterminowych.
3. Analiza fundamentalna: ChatGPT-4 może pomóc inwestorom w analizie raportów finansowych spółek, wyciągając kluczowe wskaźniki i informacje, które mogą wpłynąć na wartość akcji danej spółki.
4. Identyfikacja wydarzeń rynkowych: Model może monitorować wiadomości, aby wykryć istotne wydarzenia rynkowe, takie jak fuzje i przejęcia, zmiany stóp procentowych czy doniesienia o konfliktach geopolitycznych, które mogą wpłynąć na rynki akcji i walut.
5. Analiza techniczna: ChatGPT-4 może pomóc inwestorom w identyfikacji istotnych poziomów wsparcia i oporu na wykresach cenowych, co może być kluczowe w podejmowaniu decyzji inwestycyjnych opartych na analizie technicznej.
6. Optymalizacja portfela: Model może być wykorzystany do oceny dywersyfikacji portfela inwestycyjnego, sugerując zmiany, które mogą zmniejszyć ryzyko lub zwiększyć oczekiwane zwroty.
7. Sugerowanie strategii inwestycyjnych: ChatGPT-4 może przedstawić różne strategie inwestycyjne, takie jak inwestycje wartościowe, wzrostowe, czy długoterminowe, dopasowane do indywidualnych preferencji inwestora.
8. Generowanie pomysłów inwestycyjnych: Model może generować pomysły inwestycyjne, analizując dane rynkowe, wyniki spółek, sytuację makroekonomiczną i wiele innych czynników.
9. Ewaluacja ryzyka: ChatGPT-4 może pomóc inwestor

Rozwiń na 5 akapitów punkt pierwszy. W jaki sposób można wykorzystać ChatGTP-4?

Pierwszy punkt dotyczy wykorzystania ChatGPT-4 do analizy sentymentu na rynkach akcji i walut. Rozważmy to zagadnienie szerzej, prezentując pięć aspektów, w których model może być użyteczny.

1. Identyfikacja źródeł informacji: Wykorzystanie ChatGPT-4 w analizie sentymentu na rynkach akcji i walut może rozpocząć się od identyfikacji odpowiednich źródeł informacji.
Model może przeszukiwać strony internetowe, fora dyskusyjne, blogi, a także media społecznościowe, aby zidentyfikować miejsca, w których inwestorzy i analitycy publikują swoje opinie na temat spółek, sektorów czy walut. W ten sposób, inwestor może uzyskać dostęp do bogatej bazy danych zawierającej różnorodne i aktualne informacje na temat rynków finansowych.
2. Ekstrakcja danych: Następnie, ChatGPT-4 może być użyty do ekstrakcji danych z zebranych źródeł. Model może analizować teksty, wyciągając z nich kluczowe informacje, takie jak pozytywne lub negatywne opinie na temat spółek czy walut, komentarze na temat sytuacji makroekonomicznej, czy prognozy cenowe. Ponadto, ChatGPT-4 może rozpoznawać język emocjonalny w analizowanych tekstach, co może dodatkowo dostarczyć informacji na temat sentymentu rynkowego.
3. Klasyfikacja sentymentu: Po ekstrakcji danych, ChatGPT-4 może zostać użyty do klasyfikacji sentymentu. Model może przypisywać oceny sentymentu do analizowanych informacji na podstawie użytego języka, określając, czy dana opinia jest pozytywna, negatywna, czy neutralna. W ten sposób, inwestor otrzymuje spójny obraz sentymentu rynkowego, który może być wykorzystany do podejmowania decyzji inwestycyjnych.
4. Agregacja i wizualizacja wyników: Gdy sentyment zostanie sklasyfikowany, ChatGPT-4 może pomóc w agregacji wyników, tworząc syntetyczne wskaźniki sentymentu dla poszczególnych spółek, sektorów czy walut. Model może przedstawić te wskaźniki w formie czytelnych wykresów, tabel czy raportów, co ułatwi inwestorom interpretację wyników analizy sentymentu.
5. Wykorzystanie wyników w strategiach inwestycyjnych: Na podstawie analizy sentymentu przeprowadzonej przez ChatGPT-4, inwestorzy mogą dostosowywać swoje strategie inwestycyjne. Przykładowo, inwestor może zdecydować się na kupno akcji spółki o wysokim pozytywnym sentymencie, licząc na kontynuację trendu wzrostowego.

Z drugiej strony, inwestor może unikać spółek o negatywnym sentymencie, które mogą być narażone na spadki wartości. W przypadku rynków walutowych, analiza sentymentu może pomóc inwestorom w identyfikacji walut o silnych perspektywach wzrostowych, a także sygnalizować potencjalne zagrożenia związane z walutami o negatywnym sentymencie. W ten sposób, analiza sentymentu wspierana przez ChatGPT-4 może stać się istotnym elementem zarówno strategii inwestycyjnych krótko-, jak i długoterminowych.

Czy jesteś w stanie aktualnie przeanalizować na Twitterze np. sentyment wokół spółki Apple?

Jako model języka AI, nie mogę bezpośrednio przeszukiwać Internetu ani mediów społecznościowych w czasie rzeczywistym. Moje zdolności opierają się na wiedzy zgromadzonej podczas treningu, który został zakończony we wrześniu 2021 r. W związku z tym nie jestem w stanie dostarczyć aktualnych informacji na temat sentymentu wokół spółki Apple na Twitterze.

Aby przeanalizować sentyment wokół Apple na Twitterze, sugeruję skorzystanie z narzędzi analitycznych dedykowanych do analizy sentymentu w mediach społecznościowych. Można również zaprogramować własne narzędzie, wykorzystując API Twittera oraz model języka, taki jak ChatGPT-4, do analizy i klasyfikacji tweetów. Tego rodzaju analiza może dostarczyć aktualnych informacji na temat sentymentu wokół spółki i pomóc w podejmowaniu decyzji inwestycyjnych.
Czego należałoby ci dostarczyć, żebyś w czasie rzeczywistym przeanalizował sentyment wokół Apple na Twitterze?

Jako model języka AI, nie jestem w stanie bezpośrednio przeprowadzać analiz w czasie rzeczywistym. Aby jednak umożliwić analizę sentymentu wokół Apple na Twitterze, możesz podjąć następujące kroki:

1. Uzyskaj dostęp do API Twittera: Aby pobrać dane z Twittera, będziesz musiał się zarejestrować jako deweloper i uzyskać dostęp do API serwisu. API Twittera pozwoli Ci na pozyskanie tweetów związanych z Apple, na podstawie słów kluczowych, hashtagów czy wzmianek o spółce.
2. Zbierz dane: Korzystając z API Twittera, pobierz odpowiednie tweety dotyczące Apple. Możesz ograniczyć wyniki wyszukiwania, wykorzystując filtry czasowe, językowe czy geolokalizacyjne, aby uzyskać jak najbardziej istotne dane.
3. Przygotuj dane: Przetwórz zebrane tweety, oczyszczając je z niepotrzebnych elementów, takich jak linki, znaki specjalne czy emotikony. Upewnij się, że dane są w odpowiednim formacie, który może być przetwarzany przez model języka AI.
4. Wykorzystaj model języka AI: Integruj ChatGPT-4 lub inny model języka AI z pozyskanymi danymi. Wykorzystaj model do analizy tweetów, identyfikując pozytywne, negatywne czy neutralne opinie na temat Apple.
5. Analiza i wizualizacja wyników: Po przetworzeniu danych przez model języka AI, przeanalizuj wyniki, agregując sentyment na poziomie ogólnym oraz w wybranych kategoriach (np. produktach, usługach czy wydarzeniach związanych z Apple). Wizualizuj wyniki w postaci wykresów czy tabel, aby ułatwić interpretację i wyciąganie wniosków.

Warto zauważyć, że analiza danych w czasie rzeczywistym będzie wymagać ciągłego monitorowania i aktualizowania danych wejściowych. W związku z tym może być konieczne zastosowanie odpowiednich technik przetwarzania danych strumieniowych oraz utrzymanie infrastruktury do obsługi analizy w czasie rzeczywistym.

Odnośnie punktu 3, czy jesteś w stanie sam oczyścić te dane?

Tak, jako model języka AI, mogę pomóc w oczyszczeniu danych tekstowych. Można mnie wykorzystać do usuwania niepotrzebnych elementów, takich jak linki, znaki specjalne czy emotikony, a także do przekształcania tekstu do odpowiedniego formatu, który może być przetwarzany przez model języka AI podczas analizy sentymentu.

Oto przykład, jak mógłbym oczyścić dane:

Wejście: “Sprawdź nowy iPhone 13! 📱😍 https://apple.example.com #Apple #iPhone13”
Wynik: “Sprawdź nowy iPhone 13”
Warto jednak pamiętać, że jako model języka AI, działam w oparciu o dane tekstowe, które mi dostarczysz. Nie jestem w stanie samodzielnie pobrać tweetów z Twittera czy interaktywnie przetwarzać danych. W związku z tym będziesz musiał samodzielnie zebrać dane z Twittera, a następnie dostarczyć mi je jako tekst, aby mogłem pomóc w oczyszczaniu tych danych.

Czy jesteś w stanie krótko wytłumaczyć jakie możemy uzyskać wyniki i jakie wartościowe informacje na temat Apple z nich otrzymać?

Analiza sentymentu wokół spółki Apple na Twitterze może dostarczyć wartościowych informacji, które mogą pomóc w podejmowaniu decyzji inwestycyjnych lub zrozumieniu ogólnego odbioru firmy i jej produktów. Oto kilka przykładów wyników, które możemy uzyskać z takiej analizy:

1. Ogólny sentyment: Analiza może pokazać, czy ogólny sentyment wobec Apple jest pozytywny, negatywny czy neutralny. To może pomóc w ocenie siły marki i zrozumieniu, czy inwestorzy i klienci mają pozytywne oczekiwania wobec firmy.
2. Sentyment dotyczący produktów i usług: Analiza może identyfikować pozytywne i negatywne opinie dotyczące konkretnych produktów lub usług Apple, takich jak iPhone, iPad czy usługi iCloud. To może pomóc w identyfikacji silnych i słabych stron oferty firmy oraz prognozowaniu popytu na poszczególne produkty.
3. Reakcje na wydarzenia i ogłoszenia: Analiza sentymentu może ujawnić reakcje na konkretne wydarzenia, takie jak premiery produktów, konferencje czy wyniki finansowe. To pozwala na ocenę, jak rynki i klienci odbierają te informacje oraz jak mogą wpłynąć na wartość spółki.
4. Porównanie z konkurencją: Analiza sentymentu może dostarczyć informacji na temat tego, jak Apple radzi sobie w porównaniu z konkurentami, takimi jak Samsung, Google czy Microsoft. Porównanie sentymentu pozwala na ocenę pozycji Apple na rynku oraz identyfikację ewentualnych zagrożeń.
5. Wykrywanie trendów: Systematyczne analizowanie sentymentu może pozwolić na wykrycie zmian w odbiorze Apple, zarówno pozytywnych, jak i negatywnych. Wykrywanie trendów pozwala na wczesne reagowanie na zmieniające się warunki rynkowe i dostosowanie strategii inwestycyjnych.

Wyniki analizy sentymentu, w połączeniu z innymi danymi rynkowymi i finansowymi, mogą dostarczyć wartościowych informacji, które pomogą inwestorom w podejmowaniu decyzji, a także pozwolą firmom lepiej zrozumieć odbiór swoich działań, produktów i usług.

Przejdźmy do punktu drugiego: “Prognozowanie cen: Model może być wykorzystany do analizy historycznych danych cenowych, wskazując możliwe trendy i kierunki cen na przyszłość, …”

W jaki sposób Chat może to zrobić?

ChatGPT-4 może być wykorzystany do prognozowania cen akcji i walut, jednak warto zaznaczyć, że jako model języka, jego głównym celem jest analiza i generowanie tekstów, a nie analiza numeryczna czy statystyczna.

Mimo to, można zastosować ChatGPT-4 do analizy historycznych danych cenowych, wskazując możliwe trendy i kierunki cen na przyszłość. Oto sposób, w jaki Chat może to zrobić:

1. Przetwarzanie danych historycznych: Pierwszym krokiem jest dostarczenie modelowi odpowiednich danych historycznych dotyczących cen akcji lub walut. Dane te powinny obejmować informacje o cenach otwarcia, zamknięcia, najwyższych, najniższych oraz wolumenach obrotów.
2. Wstępna analiza danych: ChatGPT-4 może być użyty do identyfikacji istotnych wydarzeń, które wpłynęły na ceny akcji lub walut w przeszłości. Model może przeszukiwać swoją wiedzę na temat wydarzeń gospodarczych, politycznych czy technologicznych, które mogły wpłynąć na ceny w analizowanym okresie.
3. Identyfikacja wzorców i trendów: ChatGPT-4 może być użyty do analizy danych cenowych w celu identyfikacji wzorców i trendów, takich jak wzrosty, spadki, konsolidacje czy odwrócenia trendów. Model może również sugerować, jak te wzorce wpłynęły na ceny w przeszłości i jak mogą wpłynąć na nie w przyszłości.
4. Prognozowanie na podstawie analizy: Na podstawie analizy historycznych danych, ChatGPT-4 może próbować prognozować przyszłe kierunki cen. Warto jednak pamiętać, że prognozy te będą oparte na wiedzy zgromadzonej przez model podczas treningu, a nie na rzeczywistych obliczeniach statystycznych czy ekonometrycznych. Dlatego prognozy te powinny być traktowane jako wstępne i uzupełniające do bardziej zaawansowanych metod analizy finansowej.
5. Weryfikacja i aktualizacja prognoz: W miarę jak nowe dane są dostępne, ChatGPT-4 może być użyty do aktualizacji prognoz, uwzględniając nowe informacje. Model może również pomóc w ocenie, na ile prognozy były trafne, identyfikując ewentualne błędy i dostosowując swoje prognozy na przyszłość.

Chociaż ChatGPT-4 może być użyty do prognozowania cen akcji i walut, warto zauważyć, że istnieją bardziej zaawansowane metody analizy finansowej, takie jak modele ekonometryczne, analiza techniczna czy algorytmy uczenia masz

A w jaki sposób to fizycznie zrobić? Mógłbym np dostarczyć ci dane na temat dwustu ostatnich wartości OHLC dla eurodolara i na tej podstawie coś możesz powiedzieć?

Chociaż ChatGPT-4 może być użyty do analizy danych tekstowych, nie jest on zoptymalizowany do analizy danych numerycznych, takich jak dane OHLC. Fizyczne wykonanie takiej analizy za pomocą ChatGPT-4 byłoby ograniczone, a wyniki mogą być nieprecyzyjne.

Zamiast tego, bardziej odpowiednie są modele statystyczne i algorytmy uczenia maszynowego opracowane specjalnie do analizy finansowej.

Jednak, gdybyś chciał użyć ChatGPT-4 do analizy danych OHLC dla eurodolara, moglibyśmy spróbować podejścia opartego na tekstowej reprezentacji danych. Oto jak to może wyglądać:

1. Przekształć dane numeryczne na format tekstowy: Aby umożliwić analizę przez ChatGPT-4, dane OHLC muszą zostać przekształcone na tekst. Można to zrobić, przedstawiając dane w formie tabeli tekstowej lub opisując każdy punkt danych za pomocą zdania.
2. Przykład: “Data: 2023-04-07, Otwarcie: 1.1000, Najwyższy: 1.1100, Najniższy: 1.0900, Zamknięcie: 1.1050.”
3. Dostarcz dane modelowi: Następnie, wprowadź przekształcone dane tekstowe do ChatGPT-4, dając jasne instrukcje dotyczące analizy danych OHLC i oczekiwanych wniosków.
4. Analiza danych przez model: ChatGPT-4 przeprowadzi ograniczoną analizę danych tekstowych, identyfikując potencjalne trendy i wzorce na podstawie swojej wcześniejszej wiedzy na temat rynków walutowych. Należy jednak pamiętać, że wyniki takiej analizy mogą nie być precyzyjne ani wiarygodne, gdyż model nie jest zoptymalizowany do analizy danych numerycznych.

Alternatywnie, aby uzyskać bardziej precyzyjne prognozy, zalecałbym zastosowanie dedykowanych narzędzi analizy finansowej, takich jak modele statystyczne, analiza techniczna czy algorytmy uczenia maszynowego. Na przykład, możesz użyć regresji liniowej, modeli ARIMA, LSTM, czy XGBoost, które są lepiej przystosowane do analizy szeregów czasowych i prognozowania cen.

Warto pamiętać, że ChatGPT-4 może być użyteczny w kontekście analizy rynków walutowych jako wsparcie w identyfikacji potencjalnych wydarzeń gospodarczych, politycznych czy technologicznych, które mogą wpłynąć na kurs eurodolara.

Ta informacja może być przydatna w połączeniu z bardziej zaawansowanymi metodami analizy finansowej.

Czy w takim razie jesteś w stanie stworzyć i uruchomić taki zaawansowany model: przekaże ci dane rynkowe (OHLC plus wolumen) oraz listę wydarzeń (na podstawie newsów z tego okresu), Co będziesz w stanie zbudować na podstawie takich grup informacji?

Jako model języka AI, ChatGPT-4 nie jest w stanie bezpośrednio tworzyć ani uruchamiać zaawansowanych modeli analizy finansowej ani uczenia maszynowego. Moim głównym zadaniem jest analiza i generowanie tekstów, a nie tworzenie i uruchamianie modeli numerycznych. Niemniej jednak, mogę pomóc w opracowaniu strategii analizy danych, które dostarczysz, oraz wskazać metody, które mogą być użyte do analizy tych danych przez specjalistów lub dedykowane narzędzia.

Na podstawie dostarczonych danych rynkowych (OHLC plus wolumen) oraz listy wydarzeń (newsów) z tego okresu, oto co można zrobić:

1. Przeprowadzenie analizy technicznej: Na podstawie danych OHLC i wolumenu, specjaliści mogą zastosować różne metody analizy technicznej, takie jak wskaźniki (np. RSI, MACD, średnie kroczące) oraz analiza formacji wykresów (np. trójkąty, głowa i ramiona) w celu prognozowania przyszłych ruchów cen.
2. Przeprowadzenie analizy fundamentalnej: Lista wydarzeń i newsów może być użyta do analizy fundamentalnej, która pozwoli ocenić wpływ tych informacji na wartość akcji lub waluty. Analiza fundamentalna może obejmować ocenę kondycji gospodarczej, politycznej i technologicznej oraz ich wpływ na wartość analizowanego instrumentu.
3. Wykorzystanie modeli statystycznych i uczenia maszynowego: Na podstawie danych rynkowych oraz informacji o wydarzeniach, można zastosować różne modele statystyczne i uczenia maszynowego, takie jak regresja liniowa, modele ARIMA, sieci neuronowe (np. LSTM) czy XGBoost, aby prognozować przyszłe ruchy cen. Wydarzenia z listy newsów mogą być uwzględnione jako zmienne objaśniające w tych modelach.
4. Integracja różnych metod analizy: W celu uzyskania bardziej precyzyjnych prognoz, można połączyć analizę techniczną, fundamentalną oraz modele statystyczne i uczenia maszynowego. Taka zintegrowana analiza może uwzględniać zarówno informacje historyczne z danych rynkowych, jak i wpływ wydarzeń gospodarczych, politycznych czy technologicznych na wartość instrumentu finansowego.

Warto jednak pamiętać, że jako ChatGPT-4, nie mogę bezpośrednio stworzyć ani uruchomić takich modeli. Moja rola polega na dostarczaniu wiedzy i wskazówek dotyczących tego, jak te metody mogą być stosowane do analizy danych. W rzeczywistości, będziesz potrzebować specjalistów ds. analizy finansowej

Ale jeślibym chciał, żebyś napisał mi kod w Pythonie do budowy takiego modelu to jesteś w stanie to zrobić?

Tak, mogę pomóc Ci w napisaniu podstawowego kodu w Pythonie, który może służyć jako punkt wyjścia do dalszego rozwoju i dostosowania do Twoich potrzeb. Oto przykład prostego modelu predykcyjnego opartego na regresji liniowej, który może być użyty do analizy danych OHLC:

python
import pandas as pd
import numpy as np
from sklearn.model_selection import train_test_split
from sklearn.linear_model import LinearRegression
from sklearn.metrics import mean_squared_error
# Załadowanie danych (zakładając, że dane są zapisane w pliku CSV)
data = pd.read_csv("twoje_dane.csv")
# Wstępne przetwarzanie danych
data["Date"] = pd.to_datetime(data["Date"])
data.set_index("Date", inplace=True)
# Tworzenie cech (features) i zmiennej celu (target)
X = data.drop("Close", axis=1) # Usuń kolumnę "Close", aby pozostałe kolumny służyły jako cechy
y = data["Close"] # Użyj kolumny "Close" jako zmiennej celu
# Podział danych na zbiory treningowy i testowy
X_train, X_test, y_train, y_test = train_test_split(X, y, test_size=0.2, random_state=42)
# Tworzenie i uczenie modelu regresji liniowej
model = LinearRegression()
model.fit(X_train, y_train)
# Prognozowanie na zbiorze testowym
y_pred = model.predict(X_test)
# Obliczenie błędu średniokwadratowego (RMSE)
rmse = np.sqrt(mean_squared_error(y_test, y_pred))
print("RMSE:", rmse)

Powyższy kod wczytuje dane z pliku CSV, przetwarza je, tworzy cechy i zmienną celu, a następnie dzieli dane na zbiory treningowy i testowy. Następnie tworzy i uczy model regresji liniowej, prognozuje wartości na zbiorze testowym i oblicza błąd średniokwadratowy (RMSE) jako miarę jakości modelu.

Warto zauważyć, że ten kod służy jako przykład prostego modelu i może wymagać dalszego dostosowania oraz optymalizacji.

W przypadku bardziej zaawansowanych modeli, takich jak sieci neuronowe (LSTM) czy XGBoost, kod będzie znacznie bardziej złożony. W takich przypadkach, zalecam skonsultowanie się ze specjalistami ds. analizy danych lub uczenia maszynowego w celu uzyskania bardziej zaawansowanego rozwiązania.

Koniec części 1. Część druga w dodatku do magazynu New City Trader.

ChatGPT to model językowy stworzony przez OpenAI. www.Chat.OpenAI.com

Szkolenia dla Traderów

Książki i Szkolenia Tradingowe w Forex Institute to najlepsze przetestowane praktyki na temat sukcesu w tradingu. Oparte o doświadczenie wybitnych traderów na Świecie, z którymi mieliśmy przyjemność pracować. Tu uczysz się od najlepszych.

5 Prostych Zasad Wyznaczania Trendów. Tutaj masz okazję poznać 5 zasad trendowych, które pozwolą Ci określić trend bez najmniejszych wątpliwości i wybierać wyłącznie najlepsze pozycje na rynkach. Sprawdź Szczegóły…

Top Investor 2.0. Celem kursu jest, abyś został Top Inwestorem z wiedzą i narzędziami najlepszych traderów! Tu znajdziesz odpowiedź na pytanie: Jak mogę osiągnąć i utrzymać trwałe rezultaty, które będę tylko powiększać? Sprawdź Szczegóły…

Mental Toughness I. To szkolenie poprzez naukę panowania nad stresem i emocjami dopadającymi Cię na rynku i po grze, pomoże Ci ustabilizować zyski, zmniejszyć straty, szybciej stabilnie zarabiać i chronić swój komfort psychiczny. Sprawdź Szczegóły…

➤ NOWE: Mental Toughness II. Zupełnie nowe, efekt kilkuletniej pracy, badań i rozmów. Będzie szczególnie użyteczne dla średnio i zaawansowanych traderów. Jeśli chcesz ustabilizować swój tradig, wskoczyć na wyższy poziom, podkręcić wyniki w pracy – to będzie materiał dla Ciebie. Sprawdź Szczegóły…

Magazyn dla Traderów: New City Trader

New City Trader - Darmowy Magazyn Dla Traderów

New City Trader to nowy magazyn dla traderów, zarządzających portfelami i funduszami hedgingowymi, właścicieli funduszy.

Tradycyjny handel i inwestowanie staje na głowie. Traderzy narzekają na duże zmiany, w których coraz trudniej się odnaleźć. AI, dane alternatywne, automaty, systemy hybrydowe…

W tym magazynie chcemy pomóc Ci zrozumieć to ‘nowe’, które nadchodzi. Chcemy wskazać, co będzie odbierało pieniądze traderom i funduszom. A z drugiej strony, co może przynieść nowe zyski.

Mgazyn Dla Traderów - Teraz ZA Darmo!

Pobierz Najnowszy Numer New City Trader!

Analiza techniczna i fundamentalna na forex to już za mało! Czas na analizę danych. Ogromnej ilości danych.

Autor: Redakcja

Forex jest największym rynkiem finansowym na świecie. Handel na tym rynku odbywa się 24 godziny na dobę, 5 dni w tygodniu, a DZIENNY wolumen obrotu przekracza 6 miliardów dolarów. Kursy walut zależą od wielu czynników, takich jak: stopy procentowe, inflacja, wydarzenia polityczne i gospodarcze itp itd.

Na pewno słyszałeś, a może i korzystasz z analizy technicznej i fundamentalnej. Jesli nie, to w skócie analiza techniczna polega na analizie historycznych danych cenowych w celu identyfikacji trendów i formowania się punktów wejścia i wyjścia z rynku. Analiza fundamentalna polega na analizie czynników ekonomicznych, politycznych i społecznych, które mogą mieć wpływ na kursy walut.

Jednak toza mało. Obecnie informacje są dostępne w mgnieniu oka w ogromnych ilościach. Dzięki temu mogła rozwinąć się analiza danych – Big Data i Alternative Data. Analiza OGROMNYCH ilości danych.

Na Forex, gdzie transakcje odbywają się w ciągu sekund, analiza danych daje inwestorom możliwość wykorzystania ogromnej ilości informacji nawet w czasie rzeczywistym!

Wszystkie najlepsze fundusze mają bardzo rozbudowane centra analizy. Zatrudniają matematyków, fizyków, programistów, quantów, statystyków… po to, aby tworzyli systemy analizy tych ogromnych wolumenów danych – jakie mamy trendy i wzorce, ryzyko, co warto badać, jak po co, co z czym koreluje lub nie, co ma jakie wagi, co da się wykorzystać itd itd itd… Ma to służyć jeszcze trafniejszemu przewidywaniu ruchu cen. Sprawdza się.

Dostęp do ogromnej ilości danych i zaawansowanych narzędzi analizy danych umożliwia inwestorom tworzenie modeli prognostycznych, które wykorzystują algorytmy uczenia maszynowego i sztucznej inteligencji. Dzięki temu mogą oni identyfikować złożone zależności między różnymi czynnikami, co może prowadzić do bardziej trafnych prognoz rynkowych.

Analiza danych może być wykorzystywana do analizy różnych rodzajów danych, takich jak:

 • dane historyczne cen,
 • dane makroekonomiczne,
 • dane finansowe,
 • dane społeczne,
 • dane z mediów społecznościowych
 • a nawet… zdjęcia parkingów przed fabrykami Tesli, czy zdjęcia satelitarne pól uprawnych.

Więcej o tym, z przykładami, znajdziesz w New City Trader!

Dane alternatywne możesz znaleźć sam, ale bez odpowiedniego zaplecza i wiedzy, raczej nie zrobisz z nich użytku. Jako traderzy detaliczni, musimy jeszcze trochę poczkać aż będą dostępne w bardziej przyjaznej “obrobionej” formie. To kwestia bardzo krótkiego czasu i… pieniędzy 🙂

Jeśli chcesz wykorzystać analizę danych do podejmowania decyzji inwestycyjnych na rynku forex, musisz mieć dostęp do dużych zbiorów danych, posiadać umiejętności analityczne, umieć interpretować wyniki analizy danych, umieć zarządzać ryzykiem.

Jeśli chcesz wiedzieć, jakie przygotowanie mają zespoły tradingowe w funduszach (a to ich masz po drugiej stronie), tutaj parę ogłoszeń o pracę:

Mgazyn Dla Traderów - Teraz ZA Darmo!

Pobierz Najnowszy Numer New City Trader!

Szkolenia dla Traderów

Książki i Szkolenia Tradingowe w Forex Institute to najlepsze przetestowane praktyki na temat sukcesu w tradingu. Oparte o doświadczenie wybitnych traderów na Świecie, z którymi mieliśmy przyjemność pracować. Tu uczysz się od najlepszych.

5 Prostych Zasad Wyznaczania Trendów. Tutaj masz okazję poznać 5 zasad trendowych, które pozwolą Ci określić trend bez najmniejszych wątpliwości i wybierać wyłącznie najlepsze pozycje na rynkach. Sprawdź Szczegóły…

Top Investor 2.0. Celem kursu jest, abyś został Top Inwestorem z wiedzą i narzędziami najlepszych traderów! Tu znajdziesz odpowiedź na pytanie: Jak mogę osiągnąć i utrzymać trwałe rezultaty, które będę tylko powiększać? Sprawdź Szczegóły…

Mental Toughness I. To szkolenie poprzez naukę panowania nad stresem i emocjami dopadającymi Cię na rynku i po grze, pomoże Ci ustabilizować zyski, zmniejszyć straty, szybciej stabilnie zarabiać i chronić swój komfort psychiczny. Sprawdź Szczegóły…

➤ NOWE: Mental Toughness II. Zupełnie nowe, efekt kilkuletniej pracy, badań i rozmów. Będzie szczególnie użyteczne dla średnio i zaawansowanych traderów. Jeśli chcesz ustabilizować swój tradig, wskoczyć na wyższy poziom, podkręcić wyniki w pracy – to będzie materiał dla Ciebie. Sprawdź Szczegóły…

Najniżej wiszący owoc [część 2]

Przedstawiamy obiecaną drugą część dotyczącą wykorzystania narzędzi AI w tradingu. Pokazujemy w niej, jak nowe narzędzia mogą być wykorzystywane w przykładowym funduszu. Składa się on z dyskretnych traderów, a jego szefem jest trader, który praktycznie handluje ropą naftową od kilkudziesięciu lat. Część I można znaleźć w pierwszym numerze naszego magazynu

Najszybsza droga do gotówki: wspieraj najlepszych i ulepszaj to, co już działa

Wróćmy do funduszu i zadajmy sobie pytanie – jakich narzędzi użyć i gdzie. Jest to pytanie o to, gdzie inwestycje mogą przynieść najszybsze, wymierne korzyści: zatrzymać erozję zysków, ograniczyć ryzyko i być może zwiększyć stopy zwrotu.

To, co teraz opisuję, nie jest uniwersalną receptą, bo każda sytuacja może być inna. Z mojej perspektywy przedstawiam tematy do przemyślenia. Powiem tak – ogólna zasada jest taka, że powinniśmy wspierać to, co działa najlepiej, przynosi najlepsze zyski i co niesie ze sobą największe ryzyko. W przypadku funduszu, czy dyskretnych traderów – jest to wspieranie najlepszych traderów.
Kto w naszym funduszu jest najlepszy?

W opisywanym funduszu najlepszym traderem jest jego posiadacz. Wsparcie dla niego jest oczywiste, o ile oczywiście sobie tego życzy. Jednak wsparcie AI w tym przypadku może zawieść, co zaraz pokażemy. Najlepsze praktyki z wdrażania narzędzi AI uzyskujemy, gdy wspieramy, ulepszamy, automatyzujemy to, co już działa dobrze. Ogólnie rzecz biorąc, najlepsze wyniki uzyskamy, wspierając to, co działa najlepiej.

Jeśli mamy grupę najlepszych traderów, to są oni dość oczywistym wyborem.

Musi być jednak spełniony jeszcze jeden warunek – muszą być otwarci na nowe metody. Zdarza się na przykład, że podejście statystyczne jest tak dalekie od doświadczenia tradera, że nie jest on w stanie się przestawić. Nie jest w stanie połączyć wglądu dostarczanego przez nową wiedzę z tym, co już wie. Rezultatem jest niepotrzebne napięcie, a inwestycja i czas są stracone.

Najlepsi zazwyczaj nie mają z tym problemu – to jedna z ich kluczowych cech. Są otwarci na zmiany, wiedzą, że rynek nieustannie się zmienia i trzeba się do niego dostosowywać. Jako przykład podam Larry’ego Williamsa, z którym przeprowadziłem wywiad do książki kilka lat temu. Dziś ma 77 lat, a w Internecie można znaleźć jego aktualne wykłady na temat nowych wskaźników, które tworzy. Wiek nie jest przeszkodą w korzystaniu z nowych rzeczy. Nasz trader, szef funduszu, to człowiek po siedemdziesiątce i tak, uważam, że to on powinien być wspierany, jeśli tego chce.

Drugie pytanie brzmi – gdzie jest największe ryzyko i jak nowe narzędzia mogą je zmniejszyć?
Trzeci obszar to (i tu moim zdaniem jest bardzo duży potencjał) wdrażanie nowych MM (money management), o tym będę pisał w kolejnych artykułach.

I jeszcze kilka wskazówek na koniec

Jeśli myślisz o większym dziale AI (wykorzystującym tylko nowe narzędzia) to stwórz osobny zespół. W kolejnym numerze opiszę dobre i złe praktyki w tym zakresie, czyli jak nie stracić dziesiątek milionów korzystając z tego, na czym inni już się sparzyli.

Nowe strategie zarządzania wielkością pozycji dla różnych klas sygnałów

Często odnoszę się do tego, co robią najlepsi traderzy dyskretni, ponieważ to ich praktyki warto naśladować i ulepszać (poprzez automatyzację).

Najlepsi dostosowują wielkość pozycji do “dobroci sygnału”, w tym sensie, że są skłonni zwiększyć pozycję, gdy sygnał jest wyjątkowo dobry (zgodnie z ich kryteriami oceny).

Jeśli zaczniemy od tego, że niektóre sygnały są lepsze, a inne gorsze, możemy przejść do stworzenia płynnego MM, opartego na przykład na ocenie statystycznej, ocenie opartej na wynikach zastosowania uczenia maszynowego.
Punktem wyjścia może być prosta obserwacja, że najlepsze dane wejściowe mogą mieć coś wspólnego. Co to jest, jakie są czynniki – to zadanie dla narzędzia ML (klasyfikacja wejść ze względu na różne parametry).

Jeśli to znajdziemy, to możemy policzyć nowe dynamiczne reguły przypisywania wielkości pozycji do każdego sygnału (w zależności od parametrów charakteryzujących dane wejście – czy jest “lepsze” czy “gorsze – do jakiej klasy należy).

Takie podejście otwiera nam drzwi do tworzenia bardzo płynnych strategii MM – najlepsze sygnały otrzymują najwięcej i są piramidowane, a najsłabsze (ale wciąż “wartościowe”) – otrzymują mniej lub tylko “wejścia kontrolne”.

W tych ostatnich możemy na przykład spróbować “wejść kontrolnych” i jeśli pozycja się utrzyma i jest zabezpieczona – dokładamy tyle, że jeśli rynek pójdzie przeciwko nam – wyjdziemy na zero (to jedna z prostszych strategii dla “słabych” sygnałów).

Dlaczego jest to ważne? Sygnały te nie są na tyle użyteczne, by mogły zostać przeoczone przez innych traderów i inne systemy. W przypadku, gdy więksi z bardzo silnymi systemami AI przejmą coraz większe części rynku, te właśnie sygnały mogą pozostać najdłużej. Jeden z najskuteczniejszych funduszy kwantowych wartych miliardy dolarów od wielu lat specjalizuje się właśnie w takim podejściu.

Bardziej złożone strategie MM są praktycznie poza zasięgiem dyskretnych traderów, wymagając zbyt dużego nakładu pracy, przekraczającego możliwości pojedynczej osoby lub nawet zespołu.
Dodajmy do tego fakt, że pojedyncza pozycja może być podzielona na tysiące mniejszych (aby zminimalizować niekorzystne ruchy i dynamicznie dostosowywać się do oczekujących i przychodzących zleceń), a to bezwzględnie wymaga zastosowania inteligentnej automatyzacji.

Ukrywanie wejść i wyjść

Gdybym napisał, że brokerzy i animatorzy rynku kopiują pozycje najlepszych, wielu mogłoby się obrazić. Nie napiszę więc tego (oh wait!). Jest to jedna z najstarszych sztuczek w książce, najprostsza i bardzo zyskowna, stosowana od początku istnienia giełd.

Najlepsi robią to na kilka kreatywnych sposobów, z tego co zaobserwowałem w cyklu życia funduszu przychodzi czas, kiedy wejścia są ukrywane, aby zachować rentowność. Zbyt wiele oczu patrzy, wielu sprytnych ludzi jest w stanie “złamać” strategię i wcale nie potrzeba inteligencji, aby ją skopiować.

Niektórzy z najlepszych posuwają się do tego, że nie tylko ukrywają dane wejściowe, ale także ukrywają intencje, system, strategię stojącą za danymi wejściowymi, aby uniemożliwić inżynierię wsteczną. Jest to zrozumiałe, jeśli mają coś, co działa dobrze (za co zwykle zapłacili dużo, czasem dziesiątki milionów), chcą z tego korzystać przez lata.

W tym miejscu chciałbym omówić dwie strategie, które zaobserwowałem, aby ktoś, kto jeszcze nie miał z tym do czynienia, mógł wyrobić sobie opinię.

Pierwsza strategia polega na podzieleniu wejść pomiędzy dwóch, trzech lub więcej brokerów. System ma pewną liczbę zyskownych wejść i pewną liczbę stratnych, a sam podział może powodować wahania – być może do jednego z brokerów popłynie więcej stratnych?

Możliwe jest świadome (jeśli podejrzewa się taką praktykę) kierowanie gorszych zleceń do któregokolwiek z brokerów. Można też robić takie rzeczy rutynowo, zmieniając co jakiś czas do kogo kierowane są lepsze i gorsze zlecenia. Z pewnością odbije się to na kopiujących, ponieważ system nie będzie tak dobry, jak oczekiwano.

Inna strategia wymaga posiadania lub prowadzenia własnego działu tradingu HFT. Jeden z dużych funduszy wykonuje kilkaset tysięcy wejść dziennie (od dwustu do czterystu tysięcy wejść), a wśród nich HFT ukrywa swoje wejścia przed innymi systemami.

Fundusz ten jest obsługiwany przez dwóch bardzo dużych brokerów.
Gdyby ktoś miał dostęp do jednego z brokerów i próbował złamać jego strategie, musiałby najpierw odfiltrować sygnały o dużej skali (5 minut i więcej) od dziesiątek tysięcy sygnałów HFT. Jest to oczywiście możliwe, ale… pozostaje drugi problem – żadna z tych ścieżek nie pozwala w pełni poznać systemu. Po drugie – fundusz wykorzystuje nie jedną strategię, a dziesiątki. A złamanie tego jest już nietrywialną sprawą (ale nadal prawdopodobnie możliwą dla cierpliwego statystyka).

Ale jest jeszcze jedna sprawa – fundusz zatrudnia wielu świetnych matematyków, którzy z czasem na pewno zorientują się, że jedna ścieżka ma gorsze wyniki od drugiej i zadadzą sobie pytanie dlaczego (fundusz miał już do czynienia z wykorzystaniem swoich sygnałów i zna temat z doświadczenia).

Niekoniecznie będą w stanie udowodnić, że ktoś podkrada ich sygnały lub próbuje złamać ich strategie, ale mogą po prostu chcieć zmienić brokera.

Na tym kończy się część pierwsza. Całość można przeczytać w magazynie. Wystarczy zasubskrybować poniżej!
Mgazyn Dla Traderów - Teraz ZA Darmo!

Pobierz Najnowszy Numer New City Trader!

Szkolenia dla Traderów

Książki i Szkolenia Tradingowe w Forex Institute to najlepsze przetestowane praktyki na temat sukcesu w tradingu. Oparte o doświadczenie wybitnych traderów na Świecie, z którymi mieliśmy przyjemność pracować. Tu uczysz się od najlepszych.

5 Prostych Zasad Wyznaczania Trendów. Tutaj masz okazję poznać 5 zasad trendowych, które pozwolą Ci określić trend bez najmniejszych wątpliwości i wybierać wyłącznie najlepsze pozycje na rynkach. Sprawdź Szczegóły…

Top Investor 2.0. Celem kursu jest, abyś został Top Inwestorem z wiedzą i narzędziami najlepszych traderów! Tu znajdziesz odpowiedź na pytanie: Jak mogę osiągnąć i utrzymać trwałe rezultaty, które będę tylko powiększać? Sprawdź Szczegóły…

Mental Toughness I. To szkolenie poprzez naukę panowania nad stresem i emocjami dopadającymi Cię na rynku i po grze, pomoże Ci ustabilizować zyski, zmniejszyć straty, szybciej stabilnie zarabiać i chronić swój komfort psychiczny. Sprawdź Szczegóły…

➤ NOWE: Mental Toughness II. Zupełnie nowe, efekt kilkuletniej pracy, badań i rozmów. Będzie szczególnie użyteczne dla średnio i zaawansowanych traderów. Jeśli chcesz ustabilizować swój tradig, wskoczyć na wyższy poziom, podkręcić wyniki w pracy – to będzie materiał dla Ciebie. Sprawdź Szczegóły…

Rozmowa w Forbes: Dla AI w inwestycjach liczy się tylko jedno: zwycięstwo.

Z

Dariuszem Świerkiem, wydawcą londyńskiego magazynu dla zawodowych traderów „New City Trader”, rozmawiamy o sztucznej inteligencji w świecie inwestycji. Co potrafi dzisiaj? W czym niedługo pomoże zarządzającym aktywami, a w czym ich wyręczy? Kiedy ich całkowicie zastąpi? Jak AI zmieni reguły rynków kapitałowych?”

Całą rozmowę przeczytasz tutaj: Forbes.pl Zapraszam!

DARMOWY DOSTĘP DLA SUBSKRYBENTÓW NEWSLETTERA - wideo

Jak rozpoznać, że system jest dobry?

Szkolenia dla Traderów

Książki i Szkolenia Tradingowe w Forex Institute to najlepsze przetestowane praktyki na temat sukcesu w tradingu. Oparte o doświadczenie wybitnych traderów na Świecie, z którymi mieliśmy przyjemność pracować. Tu uczysz się od najlepszych.

5 Prostych Zasad Wyznaczania Trendów. Tutaj masz okazję poznać 5 zasad trendowych, które pozwolą Ci określić trend bez najmniejszych wątpliwości i wybierać wyłącznie najlepsze pozycje na rynkach. Sprawdź Szczegóły…

Top Investor 2.0. Celem kursu jest, abyś został Top Inwestorem z wiedzą i narzędziami najlepszych traderów! Tu znajdziesz odpowiedź na pytanie: Jak mogę osiągnąć i utrzymać trwałe rezultaty, które będę tylko powiększać? Sprawdź Szczegóły…

Mental Toughness I. To szkolenie poprzez naukę panowania nad stresem i emocjami dopadającymi Cię na rynku i po grze, pomoże Ci ustabilizować zyski, zmniejszyć straty, szybciej stabilnie zarabiać i chronić swój komfort psychiczny. Sprawdź Szczegóły…

➤ NOWE: Mental Toughness II. Zupełnie nowe, efekt kilkuletniej pracy, badań i rozmów. Będzie szczególnie użyteczne dla średnio i zaawansowanych traderów. Jeśli chcesz ustabilizować swój tradig, wskoczyć na wyższy poziom, podkręcić wyniki w pracy – to będzie materiał dla Ciebie. Sprawdź Szczegóły…

AI w tradingu: zalety i wyzwania

Autor: Redakcja & ChatGPT

Poprosiliśmy ChatGPT, aby opowiedział nam o wykorzystaniu AI w tradingu tak, aby zrozumiał to początkujący i średniozaawansowany trader detaliczny. Chat wie, co mówi! Zapraszamy.

Trading na rynkach finansowych, takich jak forex, giełda akcji i inne giełdy, może być niezwykle ekscytujący, ale jednocześnie wymagający.

Traderzy indywidualni, zwani również retail traderami, często szukają sposobów, aby zwiększyć swoje szanse na sukces i zminimalizować ryzyko. W ostatnich latach sztuczna inteligencja (SI) zyskała na popularności jako narzędzie wspierające podejmowanie decyzji inwestycyjnych. Automatyzacja tradingu przy użyciu SI może być cennym narzędziem dla zarówno początkujących, jak i średniozaawansowanych traderów. W tym artykule przyjrzymy się zaletom i wyzwaniom związanym z wykorzystaniem SI w tradingu.

Zalety automatyzacji tradingu przy użyciu sztucznej inteligencji są liczne. Pierwszą z nich jest możliwość analizy ogromnych ilości danych w bardzo krótkim czasie. SI może przetwarzać i analizować dane historyczne, wskaźniki techniczne, wiadomości finansowe i inne informacje z rynku, co jest niemożliwe do osiągnięcia przez człowieka w tak krótkim czasie. Dzięki temu traderzy mogą otrzymać sygnały tradingowe i reagować na zmiany rynkowe w czasie rzeczywistym.

Kolejną zaletą jest możliwość wyeliminowania emocji z procesu podejmowania decyzji. Traderzy często padają ofiarą emocji, takich jak strach i chciwość, które mogą prowadzić do podejmowania irracjonalnych decyzji inwestycyjnych. SI działa na podstawie logicznych i obiektywnych algorytmów, które nie są podatne na emocje. Dzięki temu traderzy mogą uniknąć impulsywnych reakcji i podejmować decyzje na podstawie faktów i danych.

Kolejną zaletą jest możliwość ciągłego monitorowania rynków i wykonania wielu zleceń jednocześnie. SI może być zaprogramowana do analizy rynków 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu, co jest niemożliwe dla człowieka. Dzięki temu traderzy mogą wykorzystać każdą okazję tradingową i zminimalizować ryzyko utraty potencjalnych zysków.

Jednak automatyzacja tradingu przy użyciu SI nie jest pozbawiona wyzwań. Jednym z głównych wyzwań jest zaprogramowanie skutecznych strategii tradingowych.

Dobrze zaprojektowana strategia tradingowa jest kluczowa dla sukcesu automatyzacji tradingu. Wymaga to dogłębnego zrozumienia rynków finansowych, analizy technicznej i zastosowania odpowiednich wskaźników. Ponadto, strategia musi być stale dostosowywana do zmieniających się warunków rynkowych, co może być trudne.

Kolejnym wyzwaniem jest potrzeba ciągłego monitorowania i aktualizacji systemu. Mimo że SI jest w stanie analizować rynki i podejmować decyzje samodzielnie, nadzór człowieka jest nadal niezbędny. Traderzy muszą stale monitorować działanie systemu, sprawdzać wyniki i wprowadzać niezbędne zmiany w przypadku zmieniających się warunków rynkowych.

Wreszcie, istnieje ryzyko nadmiernej optymalizacji strategii tradingowych. Traderzy mogą spędzić wiele czasu na optymalizacji parametrów swojego systemu, co może prowadzić do nadmiernego dopasowania do danych historycznych. Jeśli strategia jest zbyt mocno dopasowana do danych historycznych, może być mniej skuteczna w realnych warunkach rynkowych.

Podsumowując, automatyzacja tradingu przy użyciu sztucznej inteligencji oferuje wiele zalet dla początkujących i średniozaawansowanych traderów. Może pomóc w analizie ogromnych ilości danych, eliminować emocje z procesu podejmowania decyzji, ciągle monitorować rynki i wykonywać wiele zleceń jednocześnie. Jednak należy pamiętać o wyzwaniach związanych z zaprogramowaniem skutecznych strategii, monitorowaniem systemu oraz ryzyku nadmiernej optymalizacji.

Automatyzacja tradingu przy użyciu SI może być wartościowym narzędziem, ale wymaga odpowiedniego przygotowania i nadzoru ze strony tradera. Zawsze należy pamiętać o konieczności odpowiedniego zrozumienia rynków i systematycznego monitorowania działania systemu.

Przykłady praktyczne zastosowań automatyzacji tradingu przy użyciu sztucznej inteligencji

 1. Systemy oparte na algorytmach uczenia maszynowego: W tym przypadku, sztuczna inteligencja jest używana do analizy danych historycznych i identyfikacji wzorców, na podstawie których podejmowane są decyzje tradingowe. Na przykład, system może nauczyć się rozpoznawać określone formacje cenowe lub sygnały techniczne i podejmować odpowiednie działania, takie jak kupno lub sprzedaż danej akcji.
 2. Trading oparty na analizie sentymentu: Sztuczna inteligencja może być wykorzystywana do analizy sentymentu na rynkach finansowych poprzez analizę wiadomości, komentarzy na portalach społecznościowych, artykułów prasowych itp. Na podstawie tego analizy, system może identyfikować nastroje inwestorów i podejmować decyzje tradingowe.
 3. Trading oparty na analizie fundamentalnej: Sztuczna inteligencja może pomóc w analizie fundamentalnej, czyli ocenie wartości inwestycji na podstawie fundamentalnych czynników, takich jak wyniki finansowe, wskaźniki makroekonomiczne, trendy branżowe itp. System może automatycznie analizować ogromne ilości danych i generować rekomendacje dotyczące kupna lub sprzedaży akcji.
 4. Roboty tradingowe (trading bots): Sztuczna inteligencja może być wykorzystana do stworzenia zaawansowanych robotów tradingowych, które samodzielnie analizują rynki, podejmują decyzje tradingowe i wykonują zlecenia na podstawie zaprogramowanych strategii. Roboty tradingowe mogą działać 24/7 i reagować na zmieniające się warunki rynkowe w czasie rzeczywistym.
 5. Optymalizacja portfela: Sztuczna inteligencja może pomóc w optymalizacji portfela inwestycyjnego poprzez analizę różnych kombinacji aktywów i alokację kapitału w sposób maksymalizujący oczekiwane zyski przy określonym poziomie ryzyka. System może uwzględniać czynniki, takie jak korelacje między aktywami, warunki rynkowe i preferencje inwestora.
 6. Predykcja ruchów cenowych: Sztuczna inteligencja może być wykorzystywana do predykcji ruchów cenowych na podstawie analizy historycznych danych rynkowych. System może nauczyć się rozpoznawać wzorce i trendy na rynkach, co może pomóc w podejmowaniu decyzji dotyczących kupna lub sprzedaży aktywów w odpowiednim momencie.

Te przykłady pokazują różnorodność zastosowań automatyzacji tradingu przy użyciu sztucznej inteligencji. W praktyce, traderzy mogą dostosowywać te systemy do swoich indywidualnych preferencji i strategii inwestycyjnych, aby osiągnąć lepsze wyniki tradingowe.

Jak fundusze inwestycyjne wykorzystują rozwiązania oparte na sztucznej inteligencji w tradingu

 1. Fundusze hedge: Fundusze hedge często wykorzystują zaawansowane algorytmy oparte na sztucznej inteligencji do podejmowania decyzji inwestycyjnych. Mogą stosować różne strategie, takie jak arbitraż statystyczny, trading wysokoczęstotliwościowy, analiza sentymentu i wiele innych. Automatyzacja tradingu pozwala im na szybką reakcję na zmieniające się warunki rynkowe i wykorzystanie krótkoterminowych oportunii.
 2. Fundusze indeksowe: Fundusze indeksowe, które śledzą wskaźniki rynkowe, również mogą wykorzystywać sztuczną inteligencję w procesie tradingowym. Automatyzacja tradingu pozwala im na efektywne i precyzyjne replikowanie składu indeksu oraz wykonywanie operacji na podstawie zaprogramowanych reguł tradingowych.
 3. Fundusze zarządzane przez sieci neuronowe: Niektóre fundusze inwestycyjne korzystają z zaawansowanych technik sztucznej inteligencji, takich jak sieci neuronowe, w celu podejmowania decyzji inwestycyjnych. Sieci neuronowe mogą analizować duże ilości danych finansowych i uczyć się zależności między nimi, co pomaga w generowaniu sygnałów tradingowych.
 4. Fundusze kwantowe: Fundusze kwantowe wykorzystują zaawansowane modele matematyczne i statystyczne w procesie podejmowania decyzji inwestycyjnych. Sztuczna inteligencja często odgrywa kluczową rolę w tych modelach, umożliwiając szybkie analizowanie danych i identyfikowanie wzorców na rynkach finansowych.

Warto zauważyć, że nie wszystkie fundusze inwestycyjne korzystają z automatyzacji tradingu przy użyciu sztucznej inteligencji. Wykorzystanie tych technologii zależy od strategii i preferencji danego funduszu. Jednak coraz więcej funduszy wdraża rozwiązania oparte na sztucznej inteligencji, aby zwiększyć swoją konkurencyjność i poprawić wyniki inwestycyjne.

Na czym polega przewaga takich funduszy nad traderami indywidualnymi?

Fundusze inwestycyjne korzystające z rozwiązań opartych na sztucznej inteligencji mogą mieć kilka przewag w porównaniu do traderów indywidualnych. Oto kilka zasadniczych korzyści:

 1. Dostęp do zaawansowanych narzędzi i technologii: Fundusze inwestycyjne mają zwykle dostęp do zaawansowanych narzędzi i technologii, które mogą kosztować dużo dla pojedynczych traderów. Mają możliwość korzystania z profesjonalnych systemów tradingowych, zaawansowanych platform analitycznych i narzędzi do automatyzacji tradingu. To daje im przewagę w analizie rynków, podejmowaniu decyzji inwestycyjnych i wykonywaniu transakcji.
 2. Skala i dostęp do kapitału: Fundusze inwestycyjne często dysponują większym kapitałem niż traderzy indywidualni. Mają możliwość gromadzenia większych portfeli inwestycyjnych i podejmowania bardziej zdywersyfikowanych inwestycji. Skala działalności funduszy pozwala im również na lepsze warunki tradingowe, takie jak niższe prowizje transakcyjne i dostęp do rynków, które mogą być ograniczone dla pojedynczych traderów.
 3. Zespół ekspertów i wiedza specjalistyczna: Fundusze inwestycyjne mają zazwyczaj zespół ekspertów finansowych, analityków i programistów, którzy mają wiedzę specjalistyczną z zakresu sztucznej inteligencji i tradingu. To pozwala im na lepszą analizę rynków, opracowywanie zaawansowanych strategii inwestycyjnych i ciągłą optymalizację systemów. Traderzy indywidualni często nie mają takiego dostępu do zasobów ludzkich i wiedzy specjalistycznej.
 4. Emocjonalna dyscyplina: Sztuczna inteligencja w funduszach inwestycyjnych eliminuje czynnik emocjonalny z procesu podejmowania decyzji tradingowych. Traderzy indywidualni często są podatni na emocje, takie jak strach, chciwość czy panika, które mogą prowadzić do irracjonalnych decyzji inwestycyjnych. Systemy oparte na sztucznej inteligencji działają na podstawie logicznych i obiektywnych algorytmów, co pozwala na bardziej dyscyplinowane podejmowanie decyzji.

Należy jednak pamiętać, że nie wszystkie fundusze inwestycyjne osiągają lepsze wyniki od traderów indywidualnych. W rezultacie, niektórzy traderzy indywidualni z doświadczeniem i dobrze opracowanymi strategiami inwestycyjnymi mogą nadal osiągać sukces na rynkach finansowych. Istnieje wiele czynników, które wpływają na sukces inwestycyjny, takich jak wiedza, doświadczenie, strategia, dyscyplina i zdolność do adaptacji do zmieniających się warunków rynkowych.

W ostatnim mnumerze New City Trader ukazał się  dodatek z bardzo obszernym wywiadem z Chatem na temat tradingu. Efekt rozmowy jest dość niesamowity! Polecamy. Subskrybuj poniżej:

Mgazyn Dla Traderów - Teraz ZA Darmo!

Pobierz Najnowszy Numer New City Trader!

Szkolenia dla Traderów

Książki i Szkolenia Tradingowe w Forex Institute to najlepsze przetestowane praktyki na temat sukcesu w tradingu. Oparte o doświadczenie wybitnych traderów na Świecie, z którymi mieliśmy przyjemność pracować. Tu uczysz się od najlepszych.

5 Prostych Zasad Wyznaczania Trendów. Tutaj masz okazję poznać 5 zasad trendowych, które pozwolą Ci określić trend bez najmniejszych wątpliwości i wybierać wyłącznie najlepsze pozycje na rynkach. Sprawdź Szczegóły…

Top Investor 2.0. Celem kursu jest, abyś został Top Inwestorem z wiedzą i narzędziami najlepszych traderów! Tu znajdziesz odpowiedź na pytanie: Jak mogę osiągnąć i utrzymać trwałe rezultaty, które będę tylko powiększać? Sprawdź Szczegóły…

Mental Toughness I. To szkolenie poprzez naukę panowania nad stresem i emocjami dopadającymi Cię na rynku i po grze, pomoże Ci ustabilizować zyski, zmniejszyć straty, szybciej stabilnie zarabiać i chronić swój komfort psychiczny. Sprawdź Szczegóły…

➤ NOWE: Mental Toughness II. Zupełnie nowe, efekt kilkuletniej pracy, badań i rozmów. Będzie szczególnie użyteczne dla średnio i zaawansowanych traderów. Jeśli chcesz ustabilizować swój tradig, wskoczyć na wyższy poziom, podkręcić wyniki w pracy – to będzie materiał dla Ciebie. Sprawdź Szczegóły…

ChatGPT: W USA rozpoczyna się nowa gorączka złota

Zupełnym przypadkiem wziąłem udział w jednym z konkursów projektowych amerykańskiej agencji DARPA. Konsekwencje tego, czego się nauczyłem, są potężne. Zaczęło się zupełnie niewinnie. Kliknąłem w reklamę na FB, mam polubiony profil DARPA, więc pewnie dlatego reklama ich projektu do mnie trafiła. Chodziło o nowy projekt edukacyjny, nad którym obecnie pracuje DARPA. Szukali osób i firm, które mogłyby go dla nich zrealizować.

Warunkiem jest bycie obywatelem USA lub rezydentem amerykańskim, ja takowego nie posiadam, ale pomyślałem, że co mnie to obchodzi, pewnie nauczę się czegoś ciekawego.

To, czego się dowiedziałem, przerosło moje najśmielsze oczekiwania.

Otóż DARPA chce stworzyć projekt cywilny. Ramy projektu są zdefiniowane przez dwa elementy: jeden to potrzeba, a drugi to szansa.

Potrzeba została najlepiej zdefiniowana w dokumencie Światowego Forum Ekonomicznego: do 2025 r. około połowa wszystkich pracowników na całym świecie będzie wymagać przekwalifikowania, aby pozostać konkurencyjnymi na rynku pracy. Dzisiejsze gospodarki szybko się zmieniają, a do tego dochodzą przyspieszone zmiany wywołane przez sztuczną inteligencję. To gigantyczna potrzeba i gigantyczny rynek.

Drugim elementem jest szansa. Tą szansą są pierwsze działające SI (dowolna wersja ChatGPT). W ramach projektu Amerykanie opisali problem, który do tej pory nie został rozwiązany w ten sposób:

Najskuteczniejszą formą nauczania są korepetycje w obecności nauczyciela. Jest to jednak kosztowne rozwiązanie. Wykorzystanie AI w roli nauczyciela obniży koszty i skróci czas od powstania potrzeby do przygotowania pracowników do nowego zawodu.

Po tym wstępie napiszę wprost, co budują Amerykanie: budują firmę szkoleniową, która w ciągu kilku lat, wykorzystując AI, będzie w stanie przeszkolić nawet kilkaset milionów osób. Taka firma powstanie już od maja.

Ze spotkań odniosłem wrażenie, że inicjatorem projektu jest DARPA, a realizować go będzie firma cywilna. Nie do końca mam odpowiedź na pytanie, dlaczego to robią. Jedyne, co naturalnie przychodzi mi do głowy, to fakt, że problem, który próbują rozwiązać, jest po prostu gigantyczny, tak duży, że jest w stanie wstrząsnąć porządkiem społecznym w USA.

Ogromne zmiany, które już zachodzą, stworzą ogromne potrzeby, a to otwiera przed nami możliwość budowania nowych firm. Myślę, że jesteśmy na wczesnym etapie gorączki podobnej do ery dot-comów 20 lat temu. W krótkim czasie powstaną nowe firmy i ogromne aktywa.

W czym tkwi szansa? Ano w tym, że zazwyczaj “wszyscy inni” dowiadują się o takich projektach, gdy już wystartują i zdobędą dużą liczbę klientów. Tym razem, szczęśliwym zbiegiem okoliczności, wiemy o tym jeszcze zanim Amerykanie coś przygotują. To szansa na wykorzystanie naturalnej przewagi bycia pierwszym na rynku (na przykład w Polsce) – szansa, która jest marzeniem każdego założyciela firmy.

Ten projekt jest przykładem tego, co wydarzy się w ciągu najbliższych kilku lat. Pojawią się nowe projekty oparte na narzędziach takich jak ChatGPT.

W naszym przypadku jest to całkowita zmiana reguł gry rynkowej. Do tej pory mieliśmy dostęp do usług szkoleniowych zawierających wcześniej nagrane filmy. Czyli coś w rodzaju nudnego wykładu bez możliwości zadawania pytań prowadzącemu. Korzystałem wielokrotnie, z czasem można się przyzwyczaić, ale chętnie zmieniłbym na coś lepszego.

W naszym przypadku po pierwsze wideo nie musi być nudne (pierwszy wyróżnik na tle konkurencji), a do tego mamy możliwość uzyskania odpowiedzi na pytania od kogoś na poziomie Uniwersytetu Harvarda.

Jeśli dodamy do tego skupienie się na kursach w obszarach, na które jest popyt na rynku, a także na tym, co było bestsellerami w innych miejscach, mamy dobrą strategię produktową. Do tego można dodać kolejny wyróżnik konkurencyjny – kontynuację po szkoleniu, która jest również łatwa do przygotowania.

Zgaduję, że ta amerykańska usługa może zdobyć około 20 milionów klientów w ciągu kilku 4-5 lat, co sprawi, że jej wycena (w oparciu o wycenę dzisiejszych usług szkoleniowych) wyniesie około miliarda dolarów. I może to być wynik mocno zaniżony. Realny mógłby oscylować w okolicach powyżej 8-10 miliardów. ChatGPT zyskał 100 milionów użytkowników w niecałe trzy miesiące i jest obecnie wyceniany na 30 miliardów dolarów.

Zupełnie inna firma, założona przez (…)

To tylko fragment dłuższego artykułu. Całość można przeczytać w magazynie. Wystarczy zasubskrybować poniżej!

Mgazyn Dla Traderów - Teraz ZA Darmo!

Pobierz Najnowszy Numer New City Trader!

Szkolenia dla Traderów

Książki i Szkolenia Tradingowe w Forex Institute to najlepsze przetestowane praktyki na temat sukcesu w tradingu. Oparte o doświadczenie wybitnych traderów na Świecie, z którymi mieliśmy przyjemność pracować. Tu uczysz się od najlepszych.

5 Prostych Zasad Wyznaczania Trendów. Tutaj masz okazję poznać 5 zasad trendowych, które pozwolą Ci określić trend bez najmniejszych wątpliwości i wybierać wyłącznie najlepsze pozycje na rynkach. Sprawdź Szczegóły…

Top Investor 2.0. Celem kursu jest, abyś został Top Inwestorem z wiedzą i narzędziami najlepszych traderów! Tu znajdziesz odpowiedź na pytanie: Jak mogę osiągnąć i utrzymać trwałe rezultaty, które będę tylko powiększać? Sprawdź Szczegóły…

Mental Toughness I. To szkolenie poprzez naukę panowania nad stresem i emocjami dopadającymi Cię na rynku i po grze, pomoże Ci ustabilizować zyski, zmniejszyć straty, szybciej stabilnie zarabiać i chronić swój komfort psychiczny. Sprawdź Szczegóły…

➤ NOWE: Mental Toughness II. Zupełnie nowe, efekt kilkuletniej pracy, badań i rozmów. Będzie szczególnie użyteczne dla średnio i zaawansowanych traderów. Jeśli chcesz ustabilizować swój tradig, wskoczyć na wyższy poziom, podkręcić wyniki w pracy – to będzie materiał dla Ciebie. Sprawdź Szczegóły…

Nowy, cyfrowy szeryf nasłuchuje z chmur

W

szystko, co ukryte, zostanie odkryte, a każdy sekret będzie znany. Kiedy manipulacje rynkowe, naruszenia przepisów lub jawne oszustwa wychodzą na jaw, grzywny dla banków mogą sięgać setek milionów dolarów. Aby chronić się przed nowymi i coraz sprytniejszymi metodami, banki wykorzystują coraz nowsze technologie. Znamy już audyty, systemy monitorowania transakcji, komunikatory internetowe i systemy monitorowania poczty elektronicznej (język pisany).

Ostatnio doszły dwie kolejne metody, pierwsza to Behavioral Analytics: monitorowanie i analizowanie zachowań traderów w celu wyławiania anomalii, przy czym jedną z anomalii wskazujących, że “coś jest nie tak” może być… szybkość zawierania transakcji.

Drugim jest analiza połączeń głosowych traderów w czasie rzeczywistym. Nadal duża część komunikacji międzybankowej odbywa się przez telefon. System sztucznej inteligencji oparty na uczeniu maszynowym jest hostowany w chmurze i słucha rozmów o transakcjach.

Możliwości są znacznie większe, nie sądzę, aby w najbliższym czasie zostały zastosowane (kwestie prywatności), ale na przykład istnieją już systemy do analizy mimiki twarzy w celu wybrania prawdopodobnych emocji. Są też systemy analizujące nie tylko treść, ale i tembr głosu, algorytm jest w stanie wyłapać emocje towarzyszące mowie i np. określić z dużym prawdopodobieństwem, czy ktoś kłamie (rozwiązania są znane i stosowane od co najmniej kilkunastu lat, pionierem były służby izraelskie).

Podsumowując, powstaje coraz szczelniejszy system śledzenia i wyłapywania anomalii, co jest efektem ubocznym postępującego zastosowania AI. Systemy AI stają się coraz bardziej “inteligentne” i są w stanie wyłapywać coraz bardziej złożone zachowania. I to nie tylko same zachowania – tworzone są coraz lepsze profile użytkowników w oparciu o głębszy wgląd w podejrzane zachowania.

Efektem ubocznym analizy zleceń głosowych jest również niewielkie opóźnienie w rejestrowaniu rzeczywistego wolumenu obrotu na rynkach, co do tej pory było niemożliwe, ponieważ transakcje głosowe były podsumowywane dopiero pod koniec dnia. Istnieje jedna firma, która agreguje tego typu dane, a jej przedstawiciele twierdzą, że docelowo chcą zminimalizować opóźnienie w prezentacji wolumenu do kilku minut.

Koniec części 1. Część druga w magazynie New City Trader. Kliknij i pobierz za darmo!

Szkolenia dla Traderów

Książki i Szkolenia Tradingowe w Forex Institute to najlepsze przetestowane praktyki na temat sukcesu w tradingu. Oparte o doświadczenie wybitnych traderów na Świecie, z którymi mieliśmy przyjemność pracować. Tu uczysz się od najlepszych.

5 Prostych Zasad Wyznaczania Trendów. Tutaj masz okazję poznać 5 zasad trendowych, które pozwolą Ci określić trend bez najmniejszych wątpliwości i wybierać wyłącznie najlepsze pozycje na rynkach. Sprawdź Szczegóły…

Top Investor 2.0. Celem kursu jest, abyś został Top Inwestorem z wiedzą i narzędziami najlepszych traderów! Tu znajdziesz odpowiedź na pytanie: Jak mogę osiągnąć i utrzymać trwałe rezultaty, które będę tylko powiększać? Sprawdź Szczegóły…

Mental Toughness I. To szkolenie poprzez naukę panowania nad stresem i emocjami dopadającymi Cię na rynku i po grze, pomoże Ci ustabilizować zyski, zmniejszyć straty, szybciej stabilnie zarabiać i chronić swój komfort psychiczny. Sprawdź Szczegóły…

➤ NOWE: Mental Toughness II. Zupełnie nowe, efekt kilkuletniej pracy, badań i rozmów. Będzie szczególnie użyteczne dla średnio i zaawansowanych traderów. Jeśli chcesz ustabilizować swój tradig, wskoczyć na wyższy poziom, podkręcić wyniki w pracy – to będzie materiał dla Ciebie. Sprawdź Szczegóły…

O co tak właściwie chodzi z tym AI w tradingu?

Dzisiaj artykuł dla osób początkujących w temacie AI w tradingu. Prosto i krótko zarysujemy ten temat.

Czym jest AI w tradingu?

AI to teraz wielkie słowa, wydaje się, że jest to jakieś-niesamowite-coś, ale nie-wiadomo-co, które potrafi wszystko i niczym SkyNET w Terminatorze dąży do unicestwienia ludzkości… No nie. Trochę tu do tego brakuje 🙂

W najprostszej deficji jest to program komputerowy. Program, który potrafi precyzyjnie przeanalizować ogromne ilości różnych danych (tzw. big data), odrębnie lub w kombinacji z innymi, i wyciągnąć z nich rozwiązania na zawołanie (lub niemal na zawołanie).

Im więcej jakościowych danych ma, tym lepsze rozwiązania może proponować. Jest to możliwe, bo jednocześnie dysponujemy bardzo wydajnymi komputerami i ogromnymi cyfrowymi bazami danych na przeróżne tematy.

Z systemów opartych o AI korzystają duzi gracze (np. fundusze) z racjii tego, że ich na to stać i to się im opłaca. To, co dostępne jest dla tradingu detalicznego to zaledwie malutki zalążek możliwości. Wielokrotnie można spotkać z „AI” w nazwie czy opisie, a faktycznie z AI ma niewiele wspólnego.

Pojęcia z jakimi możesz się spotkać to AI, SI, sztuczna inteligencja, uczenie maszynowe, uczenie głębokie, NLP, trading algorytmiczny, trading predykcyjny (Predictive Trading), High-Frequency Trading (HFT) itp. Do tradingu detalicznego (w zaciszu domowym) nie musisz wiedzieć, co to dokładnie jest. Dla uproszczenia, dalej będziemy korzystać z pojęcia AI. Przy czym, pisząc „system” mamy na myśli cały zestaw rozwiązań i narzędzi, a nie system tradingowy.

Dlaczego opłaca się inwestować miliony $ w tradingowe systemy AI?

Korzystanie z AI w tradingu pozwala na bardziej efektywne działanie – analizy są szybsze (na zawołanie!) i mogą dotyczyć ogromnej ilości danych (coś, co do niedawna wcale nie było możliwe), a za tym mogą być dokładniejsze. Podejmowane decyzje są oparte o konkrety i stają się dużo trafniejsze. Część decyzji jest podejmowana „automatycznie” przez AI, więc i szybkość tradingu rośnie.

Kolejnym plusem jest zmniejszenie ryzyka. Jedno, że decyzje są trafniejsze, a drugie że systemy AI analizują ryzyko w czasie rzeczywistym, więc trader może reagować natychmiast. A w bardziej rozbudowanych opcjach – to sam system podejmuje i wdraża decyzje tradingowe.

Tu dotykamy kolejnej zalety AI w tradingu: obniżenie ryzyka związanego bezpośrednio z psychologią cżłowieka. Można znacząco (a czasem całkowicie) wyelimonować problem emocji i blokad psychicznych. Systemy tradingowe oparte o AI działają niezależnie od ludzkich emocji, podejmują decyzje wyłącznie na podstawie danych i algorytmów. Wyobraź sobie, że wszystkie analizy, które wykonujesz w tradingu „robią się same”. Tobie pozostaje tylko kliknąć TAK lub NIE – robimy coś albo nie. Czymś takim dysponują fundusze. I to ich masz po drugiej stronie rynku.

Czy zatem traderzy staną się zbędni? Jeszcze nie teraz. Najbliższa przyszłość to systemy hybrydowe (więcej na ten temat w New City Trader tutaj).

Z jakich danych korzystają systemy AI w tradingu?

Wszelkich, są to m.in. informacje rynkowe, wskaźniki ekonomiczne, newsy, a nawet dane z mediów społecznościowych i… dane satelitarne (jest to przykład danych alternatywnych, więcej o tym w New City Trader tutaj). Łączy się dane historyczne i rzeczywiste do identyfikowania wzorców, prognozowania i wykonywania transakcji.

Jakość analiz zależy od jakości algorytmów i jakości posiadanych danych. Im lepsze, tym potężniejszym narzędziem dysponujemy.

Zbyt piękny by było możliwe?

Jasne, są ograniczenia. Co ciekawe – te same, co zawsze: sprzęt, jakość danych i odpowiedni specjaliści. Na mało wydajnym sprzęcie program nie będzie działał efektywnie. Kiepskie dane dadzą niskiej jakości analizy. Brak specjalistów nie pozwoli chociażby na zaprojektowanie algorytmów. Itd.

Przyszłość AI w tradingu

W kolejnych kilku latach, Ci, których stać będą rozwijać kolejne technologie. Jednocześnie coraz więcej rozwiązań zacznie pojawiać się na rynku detalicznym (np. w modelu subskrybcyjnym albo jako narzędzia udostępniane przez brokerów, roboty i automaty do platform). Niewątpliwie zaczną pojawiać się nowe regulacje prawne związane z wykorzystaniem AI w tradingu.

Dodatkowe żródła:

 • Kategoria ‘AI w Tradingu’: forexinstitute.pl/ai-w-tradingu/
 • New City Trading (polskojęzyczna wersja): newcitytrader.com/najnowszy-numer
 • Newsletter – będziesz na bieżąco: zapisz się w formularu poniżej “Jak rozpoznać, że system jest dobry?” Poza materiałem o systemie będziesz dostawać też newsletter m.in. o AI w tradingu
DARMOWY DOSTĘP DLA SUBSKRYBENTÓW NEWSLETTERA - wideo

Jak rozpoznać, że system jest dobry?

Szkolenia dla Traderów

Książki i Szkolenia Tradingowe w Forex Institute to najlepsze przetestowane praktyki na temat sukcesu w tradingu. Oparte o doświadczenie wybitnych traderów na Świecie, z którymi mieliśmy przyjemność pracować. Tu uczysz się od najlepszych.

5 Prostych Zasad Wyznaczania Trendów. Tutaj masz okazję poznać 5 zasad trendowych, które pozwolą Ci określić trend bez najmniejszych wątpliwości i wybierać wyłącznie najlepsze pozycje na rynkach. Sprawdź Szczegóły…

Top Investor 2.0. Celem kursu jest, abyś został Top Inwestorem z wiedzą i narzędziami najlepszych traderów! Tu znajdziesz odpowiedź na pytanie: Jak mogę osiągnąć i utrzymać trwałe rezultaty, które będę tylko powiększać? Sprawdź Szczegóły…

Mental Toughness I. To szkolenie poprzez naukę panowania nad stresem i emocjami dopadającymi Cię na rynku i po grze, pomoże Ci ustabilizować zyski, zmniejszyć straty, szybciej stabilnie zarabiać i chronić swój komfort psychiczny. Sprawdź Szczegóły…

➤ NOWE: Mental Toughness II. Zupełnie nowe, efekt kilkuletniej pracy, badań i rozmów. Będzie szczególnie użyteczne dla średnio i zaawansowanych traderów. Jeśli chcesz ustabilizować swój tradig, wskoczyć na wyższy poziom, podkręcić wyniki w pracy – to będzie materiał dla Ciebie. Sprawdź Szczegóły…