Wstęp

Każdego klienta i użytkownika Serwisów prowadzonych w domenach forexinstitute.pl oraz TopInvestor.pl obowiązuje aktualna Polityka Prywatności i Regulamin. Decydując się na udział w jakimkolwiek szkoleniu lub na skorzystanie z jakichkolwiek materiałów darmowych zobowiazujesz się  do respektowania zasad Regulaminu. Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian w Regulaminie i Polityce Prywatności. Przed skorzystaniem z serwisu zapoznaj się z aktualnym Regulaminem i Polityką Prywatności.<

Administratorem serwisów jest London Forex Traders Consulting Ltd. Kemp House, 152-160 City Road, London, United Kingdom. Company number 11017865.

Wymogi techniczne

Do korzystania z Serwisów wymagane są: dostęp do Internetu, poprawnie skonfigurowana przeglądarka internetowa akceptująca pliki cookie oraz działający i poprawnie skonfigurowane konto poczty elektronicznej.

Do korzystania z materiałów, w zależności od ich rodzaju, może być konieczne ogólnodostępne oprogramowanie np. czytnik plików PDF. Jeżeli korzystanie z materiałów wymaga spełnienia dodatkowych wymogów technicznych, informacja taka prezentowana jest w Serwisie.

Kodeks fajnej atmosfery

Zależy nam na efektywnym szkoleniu w fajnej atmosferze, stąd podstawową zasadą obowiązującą na organizowanych szkoleniach jest poszanowanie powszechnie przyjętych zasad dobrego obyczaju. Szczególną uwagę zwracamy na kulturalne odnoszenie się do siebie nawzajem, szanowanie odmienności poglądów oraz merytoryczne i konstruktywne komentarze, a także otwartość na współpracę i pozytywną atmosferę podczas rozwiązywania spraw, z którymi się do nas lub do innych uczestników szkolenia zwracasz.

Jak mało kto rozumiemy, że możesz mieć różne doświadczenia w tradingu. Również negatywne. Nie jest to jednak usprawiedliwienie na nie panowania nad emocjami. Jeśli masz z tym kłopot – zastanów się dobrze, czy trading to coś dla Ciebie. Rynek nie wybacza emocji.

Będziemy dbać o zapewnienie uczestnikom szkolenia komfortu pracy i dobrej atmosfery na ile to tylko możliwe.

Od uczestników szkolenia wymagamy pełnego zaangażowania w szkolenie, przede wszystkim: punktualności i samodyscypliny, świadomości co do możliwości i zagrożeń płynących z tradingu.

Kontakt

Możesz skontaltować się z nami pod adresem email: kontakt[@]ForexInstitute.pl lub newresearchpl[@]gmail.com
*usuń z adresu ( )

Zastrzgamy, że nie odpowiadamy na anonimową korespondencję.

Udział w płatnych szkoleniach stacjonarnych lub online
Nie dotyczy “Mini Szkoleń” – wytyczne na ten temat są w osobnej części poniżej.
 
Zamawianie usług/produktów

Zamawianie usług i produktów wymaga podania w odpowiednim formularzu danych adresowych i/lub kontaktowych (np. email, telefon) i może wiązać się z opłatą – szczegóły są każdorazowo podane na stronie ofertowej i/lub w koszyku zakupowym.

Sprzedawca i kontakt

Sprzedawcy obsługujący sprzedaż:

 • London Forex Traders Consulting Ltd zarejestrowana w Anglii
 • Natalia Szwarc, działalność zarejestrowana w Anglii

Dane konkretnego sprzedawcy i/lub organizatora dla danego szkolenia są widoczne na stronie z ofertą i/lub w koszyku (na stronie płatności) i/lub w mailu otrzymywanym po zgłoszeniu się na szkolenie zawierajacym również dane do wykonania przelewu. A także po wysłaniu zapytania o dane sprzedawcy/organizatora na adres kontaktowy.

Kontakt z biurem obsługi klienta jest możliwy pod adresem: kontakt[@]ForexInstitute.pl lub newresearchpl(@)gmail.com – usuń z adresu ( )

Realizacja płatności

Jest obsługiwana jest przez wyspecjalizowane do tego serwisy zewnętrzne (serwisy płatnicze) zapewniające szeroki wachlarz form płatności. W szczególnych wypadkach możliwa jest bezpośrednia wpłata na konto sprzedawcy/organizatora. Dostępne formy płatności dla danego szkolenia są wskazane na stronie ofertowej i/lub w koszyku zakupowym lub po kontakcie z nami.

System ratalny

Jeśli dostępny to jest uwidoczniony na etapie wyboru metody płatności, jako jedna z opcji płatności.

W wyjątkowych sytuacjach możliwe jest indywidualne ustalenie terminów płatności ratalnych – po kontakcie z nami. Przedstawiamy propozycję zawierajacą: ilość i wysokość rat oraz sposób płatności – na ogół proporcjonalnie to długości trwania szkolenia i jego ceny. Do każdej raty doliczane jest minimum 10% wartości raty na pokrycie dodatkowych kosztów obsługi. Pierwsza rata jest płatna z góry przed rozpoczęciem szkolenia.

WAŻNE: Brak terminowej płatności powoduje zawieszenie szkolenia na okres 14 dni, po których w przypadku dalszego braku wpłaty, uczestnik traci dostęp do szkolenia. Zawieszenie uczestnictwa w szkoleniu na prośbę uczestnika nie wpływa na terminowość rat.

Polityka transmisji danych karty płatniczej (bramka płatności Stripe)

Jesteśmy zobowiązani do ochrony bezpieczeństwa Twoich informacji o płatnościach. Korzystamy z szeregu środków bezpieczeństwa w celu ochrony Twoich danych, w tym:

 • Szyfrowanie HTTPS: Wszystkie dane przesyłane między naszą witryną a serwerami Stripe są szyfrowane za pomocą HTTPS. Pomaga to chronić Twoje dane przed przechwyceniem przez nieautoryzowane osoby trzecie.
 • Zgodność z PCI: PayPal i Stripe to dostawcy usług poziomu 1 PCI, co oznacza, że spełniają najwyższe standardy bezpieczeństwa w zakresie obsługi informacji o kartach kredytowych. Praktyki bezpieczeństwa są regularnie przeglądane i aktualizowane.
 • Bezpieczne przechowywanie: Przechowujemy Twoje informacje o płatnościach w bezpieczny sposób w centrach danych zgodnych z PCI Stripe. Te centra danych są chronione fizycznymi i elektronicznymi środkami bezpieczeństwa w celu zapobiegania nieautoryzowanemu dostępowi.

Gdy dokonujesz zakupu na naszej stronie internetowej, gromadzimy od Ciebie następujące informacje:

 • Twoje imię i nazwisko
 • Twój adres e-mail
 • Twój adres rozliczeniowy
 • Twój adres wysyłki
 • Twoje dane karty kredytowej

Wykorzystujemy te informacje do przetworzenia Twojej płatności i wysłania Twojego zamówienia. Nie udostępniamy Twoich informacji o płatnościach żadnym stronom trzecim. Wykorzystujemy je tylko do realizacji zamówienia i w celach ksiegowo-prawnych.

Ochrona Twoich informacji o płatnościach odbywa się poprzez:

 • Szyfrowanie ich podczas transmisji między Twoją przeglądarką a naszą witryną.
 • Bezpieczne przechowywanie ich w centrach danych zgodnych z PCI Stripe.
 • Korzystanie tylko z autoryzowanego personelu do dostępu do Twoich informacji o płatnościach.
Czas dostępu do materiałów (szkolenia online)

Czas dostępu każdorazowo określony jest w ofercie.

Ograniczenia realizacji zamówienia

Jeżeli występują – są wyszczególnione na stronie ofertowej szkolenia. Mogą to być m.in.: ograniczona ilość miejsc na szkoleniu stacjonarnym/online, ograniczona ilość egzemplarzy, ograniczony czas sprzedaży szkolenia, a także inne wynikające ze specyfiki szkolenia i/lub jego organizacji.

Rezygnacje z udziału w szkoleniach stacjonarnych

Osoba, która na odległość zakupiła udział w szkoleniu stacjonarnym (uczestnik) może zrezygnować z udziału w tym szkoleniu w terminie 14 dni od daty dokonania zakupu (tzw. odstąpienie od umowy zawartej na odległość).

Uczestnik wyraża zgodę na to, że w przypadku nie wzięcia udziału w szkoleniu lub rezygnacji z udziału w szkoleniu na krócej niż 28 dni przed szkoleniem, organizator zachowuje prawo do pełnego wynagrodzenia (ceny za szkolenie), a co najmniej potrącenia kosztów związanych z organizacją szkolenia, wynikających z tego, że zamawiający miał wziąć w nim udział (np. koszty zamówionego cateringu, wynajmu sali, wynagrodzeń etc.). Wyjątkiem jest obowiązujący jeszcze 14-dniowy okres odstąpienia od umowy zawartej na odległość.

Zgłoszenie rezygnacji należy wysyłać na adres: kontakt[@]ForexInstitute.pl lub newresearchpl@gmail.com. Zgłoszenia są rozpatrywane indywidualnie, w możliwie szybkim terminie. W przypadku braku potwierdzenia otrzymania wiadomości w ciągu 3 dni roboczych prosimy o ponowny kontakt.

Rezygnacje z udziału w szkoleniach online

Osoba, która na odległość zakupiła udział w szkoleniu online (uczestnik) może zrezygnować z udziału w tym szkoleniu w terminie 14 dni od daty dokonania zakupu (tzw. odstąpienie od umowy zawartej na odległość).

Zamawiając szkolenie online zgadzasz się na jego rozpoczęcie przed upłynięciem ustawowego 14 dniowego okresu odstąpienia od umowy. Niemniej nie tracisz prawa do rezygnacji. Dla takiej sytuacji przewidzieliśmy specjalny okres zwrotu, który opisany jest w ofercie danego szkolenia w części zatytułowanej „gwarancja satysfakcji”. Często jest on dłuższy niż 14 dni.

Wyjątkiem jest dostarczanie darmowych treści cyfrowych za pomocą e-mail (patrz niżej). Ewentualne inne odstępstwa od tej zasady są podane w ofercie.

Zgłoszenie rezygnacji należy wysyłać na adres: kontakt[@]ForexInstitute.pl lub newresearchpl(@)gmail.com (usuń nawiasy z adresu email).

Zgłoszenia są rozpatrywane indywidualnie, w możliwie szybkim terminie. W przypadku braku potwierdzenia otrzymania wiadomości w ciągu 3 dni roboczych prosimy o ponowny kontakt.

Reklamacje szkoleń stacjonarnych

Uczestnik szkolenia może zgłosić reklamację w ciągu 24 godzin po zakończeniu realizacji danej usługi szkoleniowej (szkolenia). Zgłoszenie należy wysyłać na adres: kontakt[@]ForexInstitute.pl lub newresearchpl@gmail.com, lub w formie pisemnej bezpośrednio do trenera prowadzącego szkolenie stacjonarne. Każda reklamacja będzie rozpatrywana indywidualnie w możliwie szybkim terminie.

Zgłoszenie reklamacyjne powinno zawierać: opis problemu wraz z uzasadnieniem, dane kontaktowe uczestnika zgłaszającego reklamację (co najmniej: imię i nazwisko, e-mail), nazwę i datę szkolenia, którego dotyczy reklamacja, proponowany przez uczestnika sposób rozwiązania problemu oraz podpis uczestnika w przypadku zgłoszenia pisemnego.

Organizator szkolenia zastrzega sobie prawo do potrącenia części wpłaconej kwoty: proporcjonalnie w odniesieniu do dostarczonej części usługi i/lub jeśli poniósł koszty związane z organizacją szkolenia, wynikające z tego, że osoba reklamująca wzięła w nim udział (np. koszty zamówionego cateringu, wynajmu sali, części wynagrodzeń etc.). Reklamacja może zostać odrzucona w przypadku stwierdzonej chęci wyłudzenia zwrotu pieniędzy za szkolenie lub ewidentnej niedorzeczności.

Zgłoszenia są rozpatrywane indywidualnie, w możliwie szybkim terminie. W przypadku braku potwierdzenia otrzymania wiadomości w ciągu 3 dni roboczych prosimy o ponowny kontakt.

Wykluczenie uczestnika ze szkolenia

Może nastąpić za decyzją organizatorów i/lub prowadzących. Szczególnie w sytuacji łamania zasad Regulaminu. Decydując się na udział w szkoleniu podejmujesz się respektowania tych zasad.

Odwołanie szkolenia przez organizatora

W takim przypadku w miarę możliwości uczestnik otrzyma propozycję innego terminu szkolenia lub szkolenia za pośrednictwem internetu, lub innej opcji zamiennej (np. innego szkolenia), lub zwrot kwoty, jaką uczestnik wpłacił za udział w szkoleniu. Zwrotowi nie podlegają koszty zarezerwowanych biletów, czy noclegów, gdyż ich rodzaj i koszt są tylko w gestii uczestnika. Uczestnik dokonując jakichkolwiek rezerwacji powinien mieć na uwadze ryzyko odwołania szkolenia, a za tym dokonywać rezerwacji z możliwością ich odwołania.

Reklamacje szkoleń online

Uczestnik szkolenia może zgłosić reklamację w trakcie trwania szkolenia. Zgłoszenie należy wysłać na adres: kontakt[@]ForexInstitute.pl lub newresearchpl[@]gmail.com. Zgłoszenie reklamacyjne powinno zawierać: opis problemu wraz z uzasadnieniem, dane kontaktowe uczestnika zgłaszającego reklamację (co najmniej: imię i nazwisko, e-mail), nazwę i datę szkolenia, którego dotyczy reklamacja, proponowany przez uczestnika sposób rozwiązania problemu oraz podpis uczestnika w przypadku zgłoszenia pisemnego. Organizator, jeśli to zasadne, zobowiązuje się do naprawienia ewentialnych braków lub proporcjonalnego zwrotu opłaty za szkolenie. Każde zgłoszenie jest rozpatrywane indywidualnie.

Mini szkolenia
Są tokrótkie szkolenia wideo. Po zaksięgowaniu wpłaty uczestnik dostaje natychmiastowy dostęp do materiałów*. Uczestnik zgadza się na utratę 14-dniowego prawa do anulowania zamówienia. Uczestnikowi nadal przysługuje prawo do reklamacji. *W większości przypadków dostęp udzielany jest już na stronie z podziękowaniem za zamówienie lub w ciągu 48 godzin. Gdyby tak się nie stało – należy do nas napisać: szkolenie@topinvestor.pl

Dostarczanie darmowych treści cyfrowych za pomocą e-mail

Za pośrednictwem Serwisów, administrator umożliwia użytkownikowi zawarcie umowy o dostarczenie treści cyfrowych w postaci materiałów, za które to materiały użytkownik nie wnosi jakiejkolwiek opłaty pieniężnej, ale dostarcza administratorowi swoje dane osobowe i wyraża zgodę na przesyłanie mu newslettera (wiedzę, nowości i oferty zw. z tradingiem i geopolityką).

Wymaga to wypełnienia i przesłania formularza subskrypcji. Umowę uważa się za zawartą z chwilą wyświetlenia użytkownikowi strony internetowej z potwierdzeniem subskrypcji newslettera. Z subskrybcji można w każdej chwili zrezygnować kontaktując się z nami lub klikając w specjalny link w wysłanych wiadomościach newslettera.

Jeżeli użytkownik nie chce wyrazić zgody na przesyłanie mu newslettera, może dokonać zakupu materiałów, płacąc za nie określoną przez administratora cenę. Zakup w ten sposób wymaga indywidualnego kontaktu z administratorem. Użytkownik zgadza się na dostarczenie materiałów przed upłynięciem ustawowego 14 dniowego okresu odstąpienia od umowy i tym samym traci możliwosć wystąpienia o zwrot.

Obowiazuje Polityka Prywatności.

Opinie

Przedstawione w Serwisach opinie na temat oferowanych treści pochodzą od ich odbiorców (np. uczestników szkoleń) i są nam przekazywane za pomocą email lub ankiet.

Wyłączenie Odpowiedzialności

Treści przedstawione w Serwisach i na szkoleniach są prywatnymi opiniami autorów/organizatorów i nie stanowią rekomendacji inwestycyjnych w rozumieniu Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 roku w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych, ich emitentów lub wystawców (Dz. U. z 2005 roku, Nr 206, poz. 1715).

Prezentowane rozwiązania nie są jednakowo skuteczne dla wszystkich. Udostępniane informacje powinny być szczegółowo analizowane, porównywane z własnym przypadkiem, ewentualnie konfrontowane z innymi podobnymi publikacjami i dopiero, gdy będą one przedstawiały się jako odpowiednie w danym przypadku, wprowadzane w życie.

Opinie wyrażone przez społeczność/uczestników szkolenia na forum, fan page’u facebook, w komentarzach, na szkoleniu lub w inny sposób nie zawsze są zgodne z opinią właściciela Serwisów, ani administratora serwisów ani organizatora szkoleń.

Prawa Autorskie

Wszystkie treści zawarte w Serwisach oraz w szkoleniach są chronione prawem autorskim per se. Jakiekolwiek rozpowszechnianie bez pisemnej zgody autora szkoleń jest prawnie zabronione.sta