Samoocena
Jaki wpływ na Twoje wyniki ma samoocena

Kilkakrotnie już wspominałem na temat poczucia własnej wartości i metod budowania go i podbudowywania, gdy coś je naruszy.

Dlaczego jest to ważne?

Zdrowy poziom samooceny jest jednym z fundamentów siły wewnętrznej, jednego z podstawowych czynników sukcesu na rynkach. Niska samoocena daje poczucie słabości wewnętrznej (bardzo niska to poczucie bezwartościowości i słabości, zdania na łaskę
losu).

Mówi się, że rynki są jak lustro – wyciągną z nas każdą słabość. Każdy z nas w ciągu dnia ma chwile „wzlotów” i „upadków”, czyli podwyższonego nastroju i obniżonego.

Osoba z zachwianym (obniżonym) poczuciem własnej wartości doświadcza znacznie więcej tych niskich i są one boleśniejsze. Oddźwięk na krytykę jest silniejszy, podobnie oddźwięk  psychiczny na niepowodzenia.

Trader w takiej sytuacji będzie bardziej podatny na silniejsze przeżywanie niepowodzeń rynkowych. W przypadku, gdy zdecyduje się żyć z rynków lub przejść na zawodowstwo np. pracując dla funduszu – postawi się w sytuacji, w której będzie stale narażony na doznawanie strat (co jest naturalną częścią tej profesji) i silny oddźwięk psychiczny.

W lekcjach poświęconych stratom na rynkach zajmiemy się tego typu problematyką znacznie szerzej. Dziś, nieco uprzedzając temat, zajmiemy się metodami stabilizacji naszego poczucia wartości na zdrowym poziomie. To głęboka linia obrony przed negatywnymi reakcjami naszej psychiki na straty.

W celach, jakie postawiliśmy przed sobą do realizacji w tym kursie jest, że dążymy do sytuacji, gdy będziesz w stanie zarabiać systematycznie przez wiele lat coraz większe sumy – w stanie komfortu psychicznego. Tak mają najlepsi, ów komfort, czyli brak negatywnych przeżyć związanych z rynkiem, a nawet coraz większa ilość zdarzeń pozytywnych (nic dziwnego, skoro zarabia się coraz większe sumy).

Rynek wyciągnie z nas wszystkie słabości, więc zajmując się tematyka psychologii i aktywnego „zarządzania umysłem” nie sposób nie odnieść się do pracy z poziomem własnej samooceny.

Na początek kilka informacji o tym jak działa niska samoocena:

  • mocniej przeżywasz niesprzyjające wydarzenia, krytykę,
  • mocniej przeżywasz straty,
  • możesz myśleć, że się „nie nadajesz”, „nie dasz rady”,
  • masz poczucie obniżonego nastroju, nic Cię nie cieszy,
  • uważasz, że sukcesy są przypadkowe a porażki „tym, co mi się należy”
  • straty rynkowe stają się samosprawdzająca się przepowiednią, „przecież wiedziałem, że tak będzie”.

W takim stanie może pojawić się poczucie blokady emocjonalnej, zdenerwowanie, poczucie utraty kontroli nad sytuacją.

Ludzie z niską samooceną swoje poczucie wartości (samowartości) opierają często o to jak im aktualnie idzie. Oczywiście, jeśli mają straty ten fakt zaraz przekłada się na złe myśli o sobie a to recepta na problemy.

Ludzie z niską samooceną potrzebują pozytywnych czynników zewnętrznych (ocen, wydarzeń, komplementów ze strony znajomych), aby przeciwdziałać negatywnym uczuciom i myślom, które są ich plagą.

Jak można się domyślić te pozytywne chwile są nietrwałe i szybko przemijają.

Jest to fragment kursu “Top Investor”. W pełnym szkoleniu “Top Investor” dostajesz gotowy plan, który możesz wykorzystać.

Related posts