Cechy najlepszych traderów: rozwój
Cechy najlepszych traderów: rozwój

Jedną z cech charakteryzujących wszystkich najlepszych inwestorów i traderów, bez wyjątku, jest skłonność do nauki, rozwoju i zmian.

Zaobserwowałem jeszcze jedną cechę charakterystyczną, która dla nas będzie miała konkretne znaczenie. Otóż najlepsi lubią rywalizację i często od niej nie stronią, chcąc się wypróbować w porównaniu z innymi. Ale za tą formą zewnętrzną jest coś głębiej – co nazwałbym pracą nad sobą. W tym sensie rywalizacja jest miłym dodatkiem, czymś na kształt rozrywki podczas gdy prawdziwa praca i prawdziwe wyzwania są gdzie indziej.

Prawdziwe wyzwanie leży nie w tym aby być lepszym od innych, ono leży w tym, żeby każdego miesiąca, każdego tygodnia, każdego dnia – być lepszym od siebie samego. Od tego którym byliśmy wczoraj, tydzień, miesiąc temu. To jest prawdziwy sekret jaki warto zaadoptować dla siebie, właściwe spojrzenie na rywalizację.

Stały, systematyczny wysiłek, nawet niewielki ale stały – z czasem przyniesie Ci znacznie większe rezultaty niż wielkie zrywy. Zaadoptuj dla siebie ten prawdziwy klejnot wiedzy: postaraj się każdego dnia, tygodnia, miesiąca – być lepszym od samego siebie, wczoraj, tydzień temu. To jest właśnie ścieżka najlepszych – stale, systematycznie, cierpliwie do przodu.

Wielki dąb wyrasta powoli, nie pojawia się w jeden dzień, rośnie niepostrzeżenie każdego dnia po troszeczku. Pomyśl w jaki sposób zaadoptujesz tę wiedzę dla siebie.

Jeśli dziś jesteś w takiej sytuacji, że niewiele jeszcze rozumiesz a przyszłość wydaje się ciemną – wiedz, że kiedyś przyjdzie taki dzień, że wszystko stanie się jasne.

Badając ścieżki rozwoju najlepszych traderów – każdego z nich pytałem o takie chwile, kiedy nagle docierało do nich coś i mówili „aha”, rozumiem. Każdy w wybitnych traderów, z którymi rozmawiałem opisywał te chwile gdy „nagle zacząłem widzieć i rozumieć rynek”.

Ten proces wymaga inkubacji, cierpliwości.

Jest to fragment kursu “Top Investor”. Możesz poznać tam metody, jak powyższy proces uruchamiać i przyśpieszać.

Related posts