♦ Regulamin i Polityka Prywatności

Właściciel i/lub administrator serwisów prowadzonych w domenie ForexInstitute.pl i jej subdomenach (dalej Forex Institute) zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Polityce Prywatności. Każdego klienta i użytkownika serwisów oraz czasopism należących do Forex Institute obowiązuje aktualna Polityka Prywatności.

Jakiekolwiek wprowadzane zmiany nie wpływają na podstawową zasadę: Forex Institute nie sprzedaje i nie udostępnia osobom trzecim danych personalnych czy adresowych klientów/ użytkowników swoich serwisów i czasopism.

Jeśli nie zgadzasz się z Polityką Prywatności, proszę nie odwiedzać serwisów, nie prenumerować czasopism należących do Forex Institute oraz nie nabywać produktów i usług oferowanych przez Forex Institute.

Kontakt

kontakt(@)forexinstitute.pl

Dane Osobowe

W czasie korzystania z serwisów należących do Forex Institute możesz zostać poproszony o podanie niektórych swoich danych osobowych poprzez wypełnienie formularza lub w inny sposób. Dane, o które będziesz proszony, to w większości przypadków imię i adres e-mail.

Wymagamy tylko tych danych, które są niezbędne do działania serwisu i świadczenia usług. Niepodanie wymaganych danych zablokuje czynność, którą te dane dotyczyły.

Subskrypcje elektroniczne

Zaprenumerowanie elektronicznych treści (np. newslettera) należących do Forex Institute wymaga podania w odpowiednim formularzu swojego imienia i adresu e-mail lub tylko adresu e-mail.

Uzyskane w ten sposób dane są dodawane do listy mailingowej. Adres e-mail jest niezbędny do tego, aby można było wysłać danemu czytelnikowi kolejne treści. Imię pozwala Forex Institute zwracać się do czytelników po imieniu.

Niezapowiedziane Wiadomości

Forex Institute zastrzega sobie prawo do wysyłania niezapowiedzianych wiadomości osobom, których dane kontaktowe posiada.

Pod pojęciem niezapowiedzianych wiadomości Forex Institute rozumie informacje odnoszące się bezpośrednio do jego serwisów, czasopism, usług i produktów (np. zmiany, wewnętrzne promocje), niekomercyjne listy (np. życzenia, komentarze osobiste itp.) oraz informacje komercyjne, których rozsyłka została opłacona przez klientów Forex Institute.

Podmioty zlecające komercyjne mailingi nie mają wglądu w dane kontaktowe osób znajdujących się na listach adresowych Forex Institute.

Informacje komercyjne są filtrowane w stopniu w jakim jest to możliwe, ograniczana jest ich objętość i wysyłane są sporadycznie.

Jawne Dane Osobowe

Dane osobowe podane na serwisach należących do Forex Institute przy okazji wysyłania komentarzy do artykułów, odpowiedzi na forum itp. są dostępne dla wszystkich odwiedzających strony zawierające te dane. Forex Institute nie ma możliwości zabezpieczenia Was przed osobami prywatnymi lub firmami, które te dane wykorzystają do przesłania Wam nieokreślonych informacji. Dlatego dane te nie podlegają Polityce Prywatności.

Inne formularze

Formularze znajdujące się gościnnie na serwisach należących do Forex Institute i dotyczące usług, produktów, serwisów i czasopism nieobsługiwanych przez Forex Institute nie podlegają Polityce Prywatności.

Zamawianie usług i produktów

Zamawianie usług i produktów oferowanych przez Forex Institute wymaga podania w odpowiednim formularzu pełniejszych danych adresowych i może wiązać się z opłatą – szczegóły są każdorazowo podane na stronie ofertowej i/lub w koszyku zakupowym.

Udział w płatnych szkoleniach stacjonarnych i/lub online

Każdorazowo informacje nt. sprzedawcy (organizatora) danego szkolenia (firma, adres) dostępne są na stronie ofertowej i/lub stronie koszyka zakupowego i pod adresem email: kontakt(@)forexinstitute.pl

Kontakt z biurem obsługi klienta w języku polskim jest możliwy pod adresem: kontakt(@)forexinstitute.pl

Realizacja płatności obsługiwana jest przez wyspecjalizowane do tego serwisy zewnętrzne (serwisy płatnicze) m.in.: PayU i/lub Przelewy24.pl, i/lub PayPal, zapewniające szeroki wachlarz form płatności. W szczególnych wypadkach możliwa jest bezpośrednia wpłata na konto organizatora. Dostępne formy płatności dla danego szkolenia są wskazane na stronie ofertowej i/lub w koszyku zakupowym.

Dostarczenie szkolenia online: elementy, z których składa się szkolenie mogą być dostarczane w następujący sposób: 1) na adres email uczestnika szkolenia i/lub 2) za pomocą specjalnego serwisu internetowego.

Dane dostępowe do tego serwisu (aktywację dostępu) Uczestnik otrzymuje po prawidłowym zaksięgowaniu płatności na koncie bankowym organizatora szkolenia lub w serwisie płatniczym, z którego korzysta organizator.

Jeżeli zdarzyłoby się, że w ciągu 3 dni roboczych od poprawnego zaksięgowania wpłaty dostęp nie został aktywowany – prosimy o kontakt: kontakt(@)forexinstitute.pl.

Ograniczenia realizacji zamówienia: jeżeli występują – są wyszczególnione na stronie ofertowej szkolenia. Mogą to być m.in.: ograniczona ilość miejsc na szkoleniu stacjonarnym/online, ograniczona ilość egzemplarzy szkolenia online, ograniczony czas sprzedaży szkolenia, a także inne wynikające ze specyfiki szkolenia i/lub jego organizacji np. terytorialne.

Rezygnacje z udziału w szkoleniach stacjonarnych (zwroty): Osoba, która opłaciła udział w szkoleniu stacjonarnym ma prawo do rezygnacji z udziału w tym szkoleniu w ciągu 14 dni od dokonania płatności, ale nie później niż w przeddzień rozpoczęcia szkolenia. Dotrzymanie terminu 14-to dniowego pozwala zachować prawo do zwrotu całej wpłaconej za szkolenie kwoty. Organizator szkolenia zastrzega sobie prawo do potrącenia części lub całej wpłaconej kwoty, jeśli poniósł koszty związane z organizacją szkolenia, wynikające z tego, że osoba rezygnująca miała wziąć w nim udział (np. koszty zamówionego cateringu,  wynajmu sali, części wynagrodzeń etc.).

Zgłoszenie rezygnacji należy wysyłać na adres: kontakt(@)forexinstitute.pl. Zgłoszenia email, których otrzymanie nie zostało potwierdzone przez organizatora w ciągu 3 dni roboczych uważa się za niedostarczone.

Zgłoszenia przesłane w ww. terminie będą rozpatrywane w ciągu 14 dni. Rezygnacje i prośby o zwrot zgłaszane w późniejszym terminie (>14 dni) będą rozpatrywane indywidualnie w ciągu 30 dni.

Reklamacje szkoleń stacjonarnych: Uczestnik szkolenia może zgłosić reklamację przed zakończeniem realizacji danej usługi szkoleniowej. Zgłoszenie należy wysyłać na adres: kontakt(@)forexinstitute.pl* lub w formie pisemnej bezpośrednio do trenera prowadzącego szkolenie (uczestnik może otrzymać pisemne potwierdzenie zgłoszenie). Każda reklamacja będzie rozpatrywana indywidualnie w ciągu 30 dni od momentu otrzymania zgłoszenia.

*Zgłoszenia email, których otrzymanie nie zostało potwierdzone przez organizatora w ciągu 3 dni roboczych uważa się za niedostarczone.

Zgłoszenie reklamacyjne powinno zawierać: opis problemu wraz z uzasadnieniem, dane kontaktowe uczestnika zgłaszającego reklamację (co najmniej: imię i nazwisko, e-mail), nazwę i datę szkolenia, którego dotyczy reklamacja, proponowany przez uczestnika sposób rozwiązania problemu oraz podpis uczestnika w przypadku zgłoszenia pisemnego.

Reklamacja może zostać odrzucona w przypadku stwierdzonej chęci wyłudzenia zwrotu pieniędzy za szkolenie lub ewidentnej niedorzeczności.

Rezygnacje ze szkoleń online:
Warunki rezygnacji (i reklamacji) z udziału w szkoleniach online są ustalane indywidualnie dla każdego szkolenia i są podane na stronie sprzedażowej lub w regulaminie danego szkolenia na ogół pod hasłem „gwarancja satysfakcji”.

Kodeks Dobrych Praktyk

Podstawową zasadą obowiązującą w serwisie, jak i na organizowanych szkoleniach jest poszanowanie powszechnie przyjętych zasad dobrego obyczaju.

Szczególną uwagę zwracamy na kulturalne odnoszenie się do siebie nawzajem, szanowanie odmienności poglądów oraz merytoryczne i konstruktywne komentarze, a także otwartość na współpracę i pozytywną atmosferę podczas rozwiązywania spraw, z którymi się do nas zwracasz :-)

Cookies (Ciasteczka)

Niektóre obszary serwisu ForexInstitute.pl mogą wykorzystywać cookies, czyli małe pliki tekstowe wysyłane do komputera internauty identyfikujące go w sposób potrzebny do uproszczenia lub umorzenia danej operacji. Cookies są nieszkodliwe ani dla komputera ani dla jego użytkownika i jego danych.

Warunkiem działania cookies jest ich akceptacja przez przeglądarkę i nie usuwanie ich z dysku. Można też wyłączyć ich działanie w ustawieniach przeglądarki, co może ograniczyć albo uniemożliwić korzystanie z niektórych części serwisu.

Pliki cookie wykorzystujemy w celach statystycznych, do autoryzacji użytkowników w serwisie, w celu dostosowania wyglądu serwisu do preferencji i historii przeglądania Użytkownika oraz w innych celach marketingowych.

Pliki cookie mogą zawierać dane osobowe użytkownika, chociaż w większości przypadków będzie to tylko adres e-mail. Dane te dostępne są tylko dla Użytkownika danego komputera jak i dla naszego serwisu.

Partnerzy

Polityka Prywatności nie dotyczy serwisów i firm, których dane kontaktowe podane są w serwisach i czasopismach należących do Forex Institute.

Wyłączenie Odpowiedzialności

Treści przedstawione w serwisie są prywatnymi opiniami autorów i nie stanowią rekomendacji inwestycyjnych w rozumieniu Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 roku w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych, ich emitentów lub wystawców (Dz. U. z 2005 roku, Nr 206, poz. 1715).

Prezentowane rozwiązania nie są jednakowo skuteczne dla wszystkich. Udostępniane porady powinny być szczegółowo analizowane, porównywane z własnym przypadkiem, ewentualnie konfrontowane z innymi podobnymi publikacjami i dopiero, gdy będą one przedstawiały się jako odpowiednie w danym przypadku, wprowadzane w życie.

Opinie wyrażone przez społeczność na forum, w komentarzach lub w inny sposób nie zawsze są zgodne z opinią Forex Institute.

Forex Institute oraz jego redakcja nie bierze na siebie odpowiedzialności za zamieszczone reklamy. Kupujący powinien być ostrożny odpowiadając na reklamę, bądź wysyłając pieniądze. Wprawdzie przykładamy sporą wagę do tego, aby reklamodawcy, którzy publikują tu swoje reklamy byli wiarygodni, ale nie mogę odpowiadać za ich czyny. Dane adresowe jak i szczegóły oferty każdego reklamodawcy można uznać za pewne tylko w momencie publikacji.

 

Facebook Iconfacebook like buttonYouTube IconSubscribe on YouTube